Quantcast
Channel: ЛІТЕРА. Електронна бібліотека

Оновлення №45 14.07.10

0
0
71 том

Дякуємо adzjaза допомогу.Літературознавство:

 • Дьяченко Г. В.Символ в философском дискурсе Н. Бердяева. Лингвокогнитивный аспект. Луганск, 2008 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Кониський О. Я.Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життяя. Київ, 1991 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Томашівський С.Маруся Богуславка в українській літературі. Львів, 1901 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Battaglia G. Taras Szewczenko. Zycie i pisma jego. Lwow, 1865 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Pysma Tymka Padurry. Lwiw, 1874 (pdf, додано 14.07.10.)


Релігія і церква:

 • Бондарчук П. М.Релігійність населення України у 40-80-х роках ХХ ст. Соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін. Київ, 2009 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Жолдоков В. О.Релігійгтй фактор міжетнічних відносин на початку ХХІ століття (соціально-філософський аналіз). Київ, 2009 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Игумения Серафима. История Киево-Печерской лавры. Книга І. (ХІ - первая половина ХІІІ в.). Киев, 2001 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Мищенко Э. И.Речи свясого апостола Петра в книге деяний апостольских. Киев, 1907 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Молитвенный щит. Харьков, 2006 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Молитвы к 45 чудотворным иконам Божией Матери. Спасо-Преображенский Мгарский монастырь, 2004 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Релігійна політика в Україні у 1960-х - 1980-х роках і сучасна практика міжконфеційних відносин. П. М. Бондарчук, В. М. Даниленко, В. О. Крупина, О. Н. Кубальський. Відп. ред. В. М. Даниленко. Київ, 2010 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Семотюк О. П.Буддизм. История и современность. Ростов-на-Дону - Харьков, 2005 (djvu, додано 14.07.10.)


Філософія:

 • Жарких В. Ю.Вплив гуманістичного прагматизму на розвиток сучасного суспільства. Київ, 2010 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Москалик Г. Ф.Філософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній школі в системі ринкових трансформацій. Київ, 2009 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Полисаєв О. П.Соціально-філософське дослідження трансісторичності міфологічного освоєння світу. Київ, 2009 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Ющенко П. А.Національна ідея як матриця формування особистості. Соціально-філософський аналіз. Київ,2009 (djvu, додано 14.07.10.)


Художня література:

 • Кониський-Перебендя О. Я.Твори. Том І. Оповідання. Одесса, 1899 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Кониський-Перебендя О. Я.Твори. Том V. Одесса, 1903 (pdf, додано 14.07.10.)


Мовознавство:

 • Карпенко О. В.Прописи з англійської мови. Харків (pdf, додано 14.07.10.)
 • Короткі тестові завдання для випускників. Українська мова. Г. І. Вовченко, А. М. Галас, О. Д. Пискач, Т. М. Розумик, М. І. Сюсько. Ужгород, 2006 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Кулиш В. Г.Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. Донецк, 2001 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Куринский В.Аэробика во рту. Киев, 2004 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Медведева Л. М.Английская грамматика в пословицах, поговорках, идиомах и изречениях. Учеб. пособие. Киев, 1990 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Смит Э.Английский за 6 недель. Киев, 2005 (djvu, додано 14.07.10.)


Словники:

 • Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Гематология. С. Ф. Пастощук. Под ред. В. Г. Коляденко, Ю. В. Шанина. Киев, 1993 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Словарь трудных случаев употребления созвучных слов в русском языке. Н. В. Сурова, М. В. Тюменцев-Хвыля, Т. М. Хвыля-Тюменцева. Киев, 1999 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустівського району. Сабадош І. В.Ужгород, 2008 (pdf, додано 14.07.10.)


Етнографія і фольклор:

 • 100 лучших блюд украинской кухни. Авт.-упоряд. Рачковская Л.Днепропетровск, 2002 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Авенариус В. П.Книга о киевских богатырях. Свод 24 избранных былин древне-киевского эпоса. СПб, 1876 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Знаки. 155 стародавніх українських вишивок (pdf, додано 14.07.10.)
 • Іванишин М.По білому яйці воскові взори. Посібник з писанкарства. Львів, 2006 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Левчук В. Л.Червоними і чорними нитками. Київ, 1986 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Сборник великорусских и малороссийских узоров на вішивания. СПб, 1877 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Сирохман І. В., Завгородня В. М.Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. Підручник. Київ, 2005 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Соколова В. К.Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов ХІХ - начало ХХ в. Москва, 1979 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Українська вишивка. Альбом. Автор тексту та упорядник Тетяна Кара-Васильєва. Київ, 1993 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Шалимов С. А.и др. Блюда украинской кухни. Киев, 1980 (djvu, додано 14.07.10.)


Економіка, менеджмент:

 • 104 блиц-урока для бухгалтера. Харьков, 2007 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Актуально о создании предприятия. Киев, 2006 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Бутинець Ф. Ф.Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. Житомир, 2000 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Бюджетна система. Навч. посібник. Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В.Київ, 2006 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Васюренко О. В.Банківські операції. Навч. посіб. Київ, 2000 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Вачевський М. В.Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика. Навчальний посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Гребельник О. П.Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. Київ, 2005 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Завгородний В. П.Бухгалтерский учет в Украине (С использ. Нац. стандартов). Учебное пособие. Киев, 2003 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Информационные технологии в моделировании экономических процессов переходного периода. Киев, 2000 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Кандиба А. М.Зовнішньоекономічна діяльність в агропромисловому комплексі. Київ, 1984 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Молчанов С. С.Бухгалтерский учет за 14 дней. Экспресс-курс. Учет и отчетность Украины. Москва, 2009 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Руководство по финансовому менеджменту на предприятиях Украины (pdf, додано 14.07.10.)
 • Саєнко М. Г.Стратегія підприємства. Підручник. Тернопіль, 2006 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Тесленко Г. С.Інформаційні системи в аграрному менеджменті. Навч. посібник. Київ, 1999 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Ткаченко Н. М.Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. Киев, 2005 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Харів П. С.Економіка підприємства. Збірник задач і тестів. Навч. посіб. Київ, 2001 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Шеремет О. О.Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. Київ, 2005 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Шубин А. А.Маркетинг синтетических моющих средств. Донецк, 2006 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Экономика предприятий. Харьков, 2006 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Энциклопедия хозяйственных операций. Под ред. Я. Ковтарева. Харьков, 2009 (djvu, додано 14.07.10.)


Держава (ідеологія, політика, право):

 • Бурмака М. П.Регіональні земляцькі організації як чинник формування громадянської культури в Україні. Київ, 2009 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Виборча школа. Порадник для тренера. Львів, 2003 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Гелей С. Д., Рутар С. М.Політологія. Навч. посіб. Львів, 2001 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Драгоманов М. П.Собрание политических сочинений. Том І. Париж, 1905 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник. М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисовта ін. Київ, 2005 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Луценко А. В.Геополітичні ідеї в Україні. Джерела та еволюція. Київ, 2009 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р.Партологія. Навчальний посібник. За ред. М. І. Обушного. Київ, 2006 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Пастухов О. М.Авторське право в інтернеті. Київ, 2004 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Політична система для України - історичний досвід і виклики сучасності. Гол. ред. В. М. Литвин. Авт. кол. О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюкта ін. Київ, 2008 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Тигипко С. Л.Украина. Проект развития. Киев, 2009 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Хліборобська Україна. Книжка четверта. Рік 1922 - 1923. Збірник VII і VIII. Відень, 1923 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Sasse G. The Crimea Question. Identity, transition, and conflict. Cambridge, 2007 (pdf, додано 14.07.10.)

Оновлення №46 22.07.10

0
0
103 томи.

Джерела: infanata.com, npu.edu.ua, gen.lib.rus.ec

Розділ "Біологія, екологія, медицина"розбито на два, відповідно - "Біологія, екологія"і "Медицина". Вкотре розбито на кілька частин розділ "Історія", нарешті впорядковано сторінку з усім архівому відповідності до каталогу.


Історія:

 • 65-та річниця проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. Збірник документів і матеріалів. Київ, 2006 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Абашидзе Т., Мощанский И.Окружение Юго-Западного фронта. Киевская стратегическая оборонительная операция 7 июля - 26 сентября 1941 года. Часть 1. Москва, 2003 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Абашидзе Т., Мощанский И.Окружение Юго-Западного фронта. Киевская стратегическая оборонительная операция 7 июля - 26 сентября 1941 года. Часть 2. Москва, 2003 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Абашидзе Т., Мощанский И.Окружение Юго-Западного фронта. Киевская стратегическая оборонительная операция 7 июля - 26 сентября 1941 года. Часть 3. Москва, 2003 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Антонов-Овсеенко В. А.В семнадцатом году. Киев, 1991 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Верига В.Під крилами визвольних дум. Спомини підхорунжого дивізії "Галичина". Київ, 2007 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Гриценко И. В.История создания и службы аэропланов типа Taube. Запорожье, 2009 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Грицяк Є.Норильське повстання. Харків, 2008 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Дубина К.Злодеяния немцев в Киеве. Москва, 1945 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Емельянов С., Мощанский И.Освобождение Киева. Действия войск 1-го Украинского фронта 3 ноября - 23 декабря 1943 года. 2005 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Исаев А.Битва за Харьков февраль - март 1943 года (pdf, додано 22.07.10.)
 • Караулов Г.Крымские пещерные города и крипты. Одесса, 1871 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Кащеев А. Б.Американские подводные лодки от начала ХХ века до Второй Мировой войны. Харьков, 2002 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918 - 1922 гг. Сборник документов. Отв. ред. Л. Б. Милякова. Москва, 2007 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Котляр Н. Ф.Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. Киев, 1986 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Лось Ф., Спицкий В.История Украинской ССР. Пособие для 9 - 10 классов. Киев, 1982 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Матеріали міжнародної наукової конференції "Іван Мазепа і його доба. Історія, культура, національна пам'ять" (15 - 17 жовтня 2008 р., Київ - Полтава). Київ, 2008 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Милорадович Г.Биографические очерки замечательных Милорадовичей. Чернигов, 1857 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Монеты Херсонеса Таврического. Каталог. Симферополь, 2000 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Морозов М.Воздушная битва за Севастополь. 1941 - 1942. Москва, 2007 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Нечитайло В. В.Каталог античных монет Ольвии. Киев, 2000 (djvu, додано 22.07.10.)
 • НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на Запаной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939 - 1956). Сборник документов. Москва, 2008 (djvu, додано 22.07.10.)
 • От киммерийцев до крымчаков (народы Крыма с древнейших времен до конца XVIII в.). Симферополь, 2007 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Патраков В. П.Рождение столиц. От прошлого к будущему. Харьков, 2008 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Переселение крестьян из Харьковской губернии. Выпуск III. Переселение за 1904 - 1908 гг. по данным Челябинской регистрации. Харьков, 1910 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Приоро И. С.Крымская Готия (Очерки этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье). Киев, 1990 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Рябченко П. Ф., Бутко В. И.Полный каталог бумажных дензнаков и бон России, СССР, стран СНГ (1769 - 2000 гг.). Т. 1. Боны России. Киев, 1999 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Сокирко О.Полтавська битва 27 червня 1709 р. Український рубікон (Частина І). Київ, 2008 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Сокирко О.Полтавська битва 27 червня 1709 р. Український рубікон (Частина ІІ). Київ, 2008 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Статюк И.Оборона Западной Украины 1941. Стратегическая оборонительная операция на Западной Украине (22 июня - 6 июля 1941 г.). Москва (pdf, додано 22.07.10.)
 • Статюк И.Оборона Киева 1941. Киевская стратегическая оборонительная операция 7 июля - 26 сентября 1941 года. Москва, 2006 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Тынчеров Б. Ф.Бронетехника Ляйбштандарта СС "Адольф Гитлер"в боях за Украину и Крым. 1941 - 1942. Севастополь, 2009 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Тынчеров Б. Ф. Romania Mare. Румынские танки и танкетки в боях за Украину и Крым. Севастополь, 2009 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Царик З.Село біля башти. Львів, 1999 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Швидько Г. К.Компут і ревізія Миргородського полку 1723 р. Дніпропетровськ, 2004 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Шунков В.Красная армия. Организация, структура, униформа, знаки отличия, боевые награды, оружие пехоты, танки, артиллерия, авиация. Москва - Харьков, 2006 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Якобсон А. Л.Крым в средние века. Москва, 1973 (djvu, додано 22.07.10.)


Медицина:

 • Анатомія людини. 2006 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія. Еталони практичних навичок. Під ред. І. П. Шлапака. Київ, 2006 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Атаман А. В.Патологическая физиология в вопросах и ответах. Учеб. пособие. Киев, 2000 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Болотов Б. В.Я научу вас не болеть и не стареть. Киев, 1992 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Больбот Ю. К., Абатуров О. Є., Бордій Т. А., Ковтуненко Р. В.Ендокринологія дитячого віку. Дніпропетровськ, 2002 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Внутрішні хвороби. І. М. Ганджа, В. М. Коваленко. Н. М. Шуба, Л. Я. Бабиніната ін. Київ, 2002 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Возианова Ж. И.Инфекционные и паразитарные болезни. Том 3. Киев, 2002 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Губський Ю. І.Біологічна хімія. Підручник. Київ - Тернопіль, 2000 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Давидович О. В., Давидович Н. Я.Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології. Тернопіль, 2005 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Єдинак О. М.Ідеальний остеосинтез. Атлас малоінвазивних хірургічних технологій у травматології та ортопедії. Тернопіль, 2003 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Здоровье матери и ребенка. Энциклопедия. Под ред. Е. М. Лукьяновой. Киев, 1993 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Інфекційні хвороби у дітей (Клінічні лекції). За ред. С. О. Крамарєва. Київ, 2003 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Клінічне медсестринство в акушерстві і гінекології. А. М. Громова, Г. М. Алтуєв, В. В. Лойко. Київ, 2004 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Клінічні рекомендації для лікарів з питань діагностики та лікування хвороб органів травлення (невідкладна хірургія). Київ, 2001 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Ковальчук Л. Я.та ін. Анастезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів. Навчальний посібник. Тернопіль, 2003 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Мітін Ю. В.Отоларингологія (лекції). Київ, 2000 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Мурашко М. І.Рентгенівські промені (промені Івана Пулюя). Київ, 2000 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Остапчук И. Ф.Фитотерапия сердечно-сосудистых заболеваний. Киев, 1991 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Ревматологія. І. М. Ганджа, В. М. Коваленко, Г. І. Лисенко, А. С. Свінціцький. Київ, 1996 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Рожко М. М., Михайленко Т. М., Онищенко В. С.Довідник з ортопедичної стоматології. Київ, 2004 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Свинтонюк І. У., Томусяк Т. Л., Ахтемійчук Ю. Т., Фудорук О. С.Оперативна урологія. Київ, 2002 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Трахтенберг І. М.Книга про отрути та отруєння. Нариси токсикології. Тернопіль, 2008 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Уоттс А.Психотерапия. Восток и Запад. Львов, 1997 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Хоули Э. Т., Дон Френке Б.Руководство инструктора оздоровительного фитнеса. Киев, 2004 (pdf, додано 22.07.10.)


Біологія, екологія:

 • Атлас комах України. В. І. Гусєв, В. М. Єрмоленко, В. В. Свищук, К. А. Шмиговський. Київ, 1962 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Бесцветные эвгленовые водоросли Украины. Ветрова З. И.Киев, 1980 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Бойко М. Ф.Анализ бриофлоры степной зоны Европы. Киев, 1999 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera, Rhopalocera) Черниговской области Украины. Плющ И. Г., Шешурак П. Н., Зеленько Н. Ю.Нежин, 1993 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Визначник звірів УРСР. О. П. Корнєєв. Київ, 1952 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Виноградов К. О.Іхтіофауна північно-західної частини Чорного моря. Київ, 1960 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Глущенко В. И., Акулов А. Ю., Леонтьев С. Ю.Основы общей ситематики. Харьков, 2004 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Григора І. М., Соломаха В. А.Основи фітоценології. Київ, 2000 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Грущинська І.Сторінками червоної книги України. Зникаючі рослини (djvu, додано 22.07.10.)
 • Долин В. Г.Определитель личинок жуков-щелкунов фауны СССР. Киев, 1978 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Екологічне управління. Підручник. В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявськийта ін. Київ, 2004 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Екофлора України. Том 5. А. П. Ільїнська, Я. П. Дідух, Р. І. Бурда, І. А. Коротченко. Київ, 2007 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Ефетов К. А.Концепция системы русских и украинских зоологических названий. Симферополь, 2007 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Зайцев Ю.П.Чорноморські береги України. Київ, 2008 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Земноводные и пресмыкающиеся фауны Украины. Справочник-определитель. В. Е. Куриленко, Ю. Г. Вервес. Киев, 1998 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Зеров Д. К.Очерк филогении бессосудистых растений. Киев, 1972 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Клавиципитальные грибы СССР. Э. Э. Коваль. Киев, 1984 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Курілов О. В.Гідробіологія, конспект лекцій. Частина 1. Одеса, 2008 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Курілов О. В.Гідробіологія, конспект лекцій. Частина 2. Одеса, 2009 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Лісництво і агролісомеліорація. Випуск 114. Харків, 2008 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 1. Київ, 1959 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 2. Київ, 1960 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 3. Київ, 1961 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 4. Київ, 1962 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 5. Київ, 1964 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Нікітін І. І.Юрські відклади північної частини району канівських дислокацій та їх белемнітова фауна. Київ, 1969 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Определитель почвенных сумчатих грибов. Кириленко Т. С.Киев, 1978 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Сад и огород в квартире. Справ. пособие. Сост. А. К. Поляков. Донецк, 1990 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Современная эволюционная морфология. Воробьева Э. И., Мирзоян Э. Н., Мамкаев Ю. В.и др. Киев, 1991 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Сокур І. Т.Історичні зміни та використання фауни ссавців України. Київ, 1961 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Справочник по климату СССР. Выпуск 10. Украинская ССР. Часть III. Ветер. Ленинград, 1967 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Стадниченко А. П.Прудовиковые и чашечковые (Lymnaeidae, Acroloxidae) Украины. Киев, 2004 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Фауна України. Том 1. Випуск 1. Ссавці. Загальна характеристика ссавців. Комахоїдні, кажани. Київ, 1956 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Фауна України. Том 4. Загальна характеристика птахів. Курині. Голуби. Рябки. Пастушки. Журавлі. Дрофи. Кулики. Мартини. Київ, 1957 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Фауна України. Том 5. Випуск 2. Птахи. Хижі птахи. Київ, 1997 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Фауна Украины. Том 5. Выпуск 3. Птицы. Гусеобразные. Киев, 1991 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Фауна Украины. Том 26. Выпуск 1-2. Высшие ракообразные. Десятиногие ракообразные. Киев, 2004 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Фесенко Г. В., Бокотей А. А.Анотований список українських наукових назв птахів фауни України. Київ - Львів, 2002 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Флора водорослей континентальных водоемов Украины. Эвгленофитовые водоросли. З. И. Ветрова. Выпуск 1. Часть 2. Киев, 1993 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Червона книга України. Рослинний світ. Під заг. ред. Я. П. Дідуха. Київ, 2009 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Чопик В. И.Редкие и исчезающие растения Украины. Справочник. Киев, 1978 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Юрские и меловые моллюски Украины. Палеонтологический справочник. Ямниченко И. М., Астахова Т. В.Киев, 1984 (pdf, додано 22.07.10.)

Оновлення №47 - 28.07.10

0
0
96 томів

Джерела: youalib.com, forum.milua.org (учасники форуму: anaharsis, Євген Пінак і Михайло Ковальчук), infanata.com.
Дякуємо пану В'ячеславу, odyn_1, adzja.


Філософія:

 • Арендт Х.Люди за темних часів. Київ, 2008 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Барт Р.Фрагменти мови закоханого. Львів, 2006 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Вальденфельс Б.Вступ до феноменології. Київ, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Геґель Г. В. Ф.Феноменологія духу. Київ, 2004 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Леві-Строс К.Первісне мислення. Київ, 2000 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Мартін Гайдеґґер очима сучасників. Київ, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Ситниченко Л.Першоджерела комунікативної філософії. Навчальний посібник. Київ, 1996 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія. Київ, 1996 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Фаулз Д.Арістос. Вінниця, 2003 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Читанка з філософії у 6 книгах. Книга 1. Філософія стародавнього світу. Київ, 1992 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Читанка з філософії у 6 книгах. Книга 6. Зарубіжна філософія ХХ століття. Київ, 1993 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Шюц А., Томас Л.Структури життєсвіту. Київ, 2004 (pdf, додано 28.07.10.)


Історія:

 • Археологические исследования в Крыму. 1993 год. Сб. науч. тр. Симферополь, 1994 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Вакулишин С.Голодова катастрофа в Києві. Київ, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 3. Каліш, 1932 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 5 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 6 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 7 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 8 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 9 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 10. Торонто, 1964 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 11. Торонто, 1966 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Наддніпрянець В.Українські націонал-комуністи. Їх роля у визвольній боротьбі України 1917 - 1956 рр. Мюнхен, 1956 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Потрашков С. В.Харьковский полки. Три века истории. Харьков, 1998 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Шанковський Л.Українська армія в боротьбі за державність. Мюнхен - Німеччина, 1958 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р.Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД №00447. Москва, 2008 (pdf, додано 28.07.10.)


Медицина:

 • Акушерство і гінекологія. Підручник. У 2-х томах. Т. 1. Запорожан В. М., Цегельський М. Р., Рожковська Н. М.Одеса, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Акушерство і гінекологія. Підручник. У 2-х томах. Т. 2. Запорожан В. М., Цегельський М. Р., Рожковська Н. М.Одеса, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Акушерська паталогія. Атлас. Навч. посібник. Запорожан В. М., Міщенко В. П.Одеса, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія. Підручник. Чепкий Л. П.та ін. Київ, 2003 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Біологічна хімія. Підручник. Губський Ю. І.Київ - Вінниця, 2007 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Біонеорганічна, фізколоїдна і біоорганічна хімія. Вибрані лекції. За ред. Л. О. Гоцуляка. Одеса, 1999 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Біостатистика. За заг. ред. В. Ф. Москаленка. Київ, 2009 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Біохімія людини. Підручник. Гонський Я. І., Максимчук Т. П.Тернопіль, 2001 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Бужієвська Т. І.Основи медичної генетики. Київ, 2001 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Внутрішні хвороби. Навч. посібник. За ред. О. О. Якименко. Одеса, 2003 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Возіанова Ж. І.Інфекційні і паразитарні хвороби. У 3 т. Т. 2. Київ, 2002 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Гагунова О. Я.Загальний догляд за хворими. Київ, 1972 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Галайчук І. Й.Клінічна онкологія. Частина І. Посібник. Тернопіль, 2003 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Ґанонґ В. Ф.Фізіологія людини. Підручник. Львів, 2002 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Гінекологічна патологія. Атлас. Навч. посібник. Запорожан В. М., Цегельський М. Р.Одеса, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Гіпербароокситерапія. П. М. Чуєв, А. С. Владика, К. П. Воробйов. За ред. П. М. Чуєва. Одеса, 1999 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Дитячі хвороби. Неонатальний, малюковий і ранній вік. Навч. посібник. За ред. М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка. Одеса, 2001 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Дитячі хвороби. Старший вік. Навч. посібник. За ред. М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка. Одеса, 2001 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Диференціальна діагностика внутрішніх хвороб. Навч. посібник. В. М. Юрлов, І. Г. Кульбаба. Одеса, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія. Вибрані лекції. Навч. посібник. П. З. Протченко. Одеса, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Загальна хірургія. Вибрані лекції. Навч. посібник. За ред. Б. І. Дмитрієва. Одеса, 1999 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Інтенсивна терапія невідкладних станів. Навч. посібник. Чуєв П. М., Владика А. С.Одеса, 2006 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Касевич Н. М.Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Підручник. Київ, 2009 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Клінічне обстеження плода і дитини. Навч. посібник. За ред. І. Л. Бабія. Одеса, 1999 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Кузнєцов А. Я.Гострий деструктивний лактаційний мастит, його ускладнення та наслідки. Полтава, 2004 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Лабораторна діагностика туберкульозу та контроль за якістю бактеріоскопічних досліджень. Г. М. Ліпкан, В. Г. М'ясніков, Т. Л. Сакунта ін. Київ, 2006 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Лайко А. А., Заболотний Д. І., Синяченко В. В.Обсяг і методики обстеження об'єктивного статусу дітей з ЛОР-паталогією. Київ, 2000 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Ластухін Ю. О.Хімія природних органічних сполук. Навч. посібник. Львів, 2005 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Люта В. А., Заговора Г. І.Основи мікробіології, вірусології та імунології. Київ, 2001 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Медицина екстремальних ситуацій. Навч. посібник. Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. Одеса, 2001 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних занять з медичної психології. Полтава, 2001 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних занять з психіатрії та наркології. Полтава, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Мікробіологічна діагностика бактеріальних інфекцій. Навчальний посібник. Під ред. М. В. Жадінського, І. М. Щукіна, О. А. Слюсарева. Донецьк, 2007 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Мікробіологія з вірусологією та імунологією. Підручник. Пяткін К. Д., Кривошеїн Ю. С.Київ, 1992 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Морфологія клітин крові лабораторних тварин і людини. Атлас. В. М. Запорожан, В. К. Напханюк, Н. О. Горяновата ін. Одеса, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Навчальний посібник з біоорганічної хімії. Лендєл В. Г., Балог І. М., Онисько М. Ю., Різак Г. В.Ужгород, 2003 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб. Підручник. Дзяк Г. В., Василенко А. М., Перцева Т. О.та інші. Дніпропетровськ, 2004 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Нервові хвороби. Відп. ред. Є. Г. Дубенко. Київ, 2001 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Нормальна фізіологія. Вибрані лекції. Навч. посібник. За ред. О. А. Шандри. Одеса, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Олекса А. П.Ортопедія. Тернопіль, 2006 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Онкологія. Підручник. за ред. Б. Т. Білинського. Київ, 2004 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Організація медичного забезпечення військ. Підручник. За ред. Паська В. В.Київ, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Органічна хімія. Підручник. Черних В. П., І. С. Гриценко, Н. М. Єлисєєва. Харків, 2004 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Органічна хімія. Підручник. Чирва В. Я., Ярмолюк С. М., Толкачова Н. В., Земляков О. Є.Львів, 2009 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Органічна хімія. Підручник. Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов. Львів, 2006 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Основи радіаційної медицини. Навч. посібник. О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко. Одеса, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Особливості клінічної анатомії та фізіології ЛОР-органів у дітей. Лайко А. А., Заболотник Д. І., Косаковський А. Л.та ін. Київ, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Оториноларингологія. Навч. посібник. Г. М. Пеньковський. Одеса, 1999 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Педіатрична хірургія. Вибрані лекції. Навч. посібник. Н. Г. Ніколаєва. Одеса, 1999 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Перинатологія. Підручник. За ред. В. М. Запорожана. Одеса, 2000 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Практична мікробіологія. Посібник. Климнюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Широбоков В. П.Тернопіль, 2004 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Психіатрія. Г. Т. Сонник, О. К. Напрєєнко, А. М. Скрипніков. Київ, 2003 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Психіатрія. Курс лекцій. Навч. посібник. В. С. Бітенський, П. І. Горячев, Е. В. Мельникта ін. За ред. В. С. Бітенського. Одеса, 2004 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Пухлини м'яких тканин. Методичний посібник для студентів медичних вузів та інтернів. Київ, 2000 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Середюк Н. М.Госпітальна терапія. Київ, 2003 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Скляренко Є. Т.Травматологія і ортопедія. Підручник. Київ, 2005 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Спеціальна гістологія та ембріологія. Практикум. Навч. посібник. за ред. В. К. Напханюка. Одеса, 2001 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу. Фещенко Ю. І., Мельник В. М.Київ, 2002 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Третяк Н. М.Гематологія. Навч. посібник. Київ, 2005 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Туберкульоз. Підручник. За ред. О. К. Асмолова. Одеса, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворювання у дітей. Навчальний посібник. Л. Р. Шостакович-Корецька, Л. А. Дзяк, І. В. Будаєвата ін. Дніпропетровськ, 2004 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Урологія. Курс лекцій. Навч. посібник. За ред. Ф. І. Костєва. Одеса, 2004 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Факультетська хірургія. За ред. В. О. Шідловського, М. П. Захараша. Тернопіль, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Факультетська хірургія. Курс лекцій. Навч. посібник. За ред. Б. С. Запорожченка. Одеса, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Фекета В. П.Курс лекцій з нормальної фізіології. Ужгород, 2006 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Фізіологія людини. М. Р. Гжегоцький, В. І. Філімонов, Ю. С. Петришин, О. Г. Мисаковець. Київ, 2005 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Хірургічні хвороби. Підручник. За ред. В. В. Грубніка. Одеса, 2003 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Цитологія, загальна гістологія та ембріологія. Практикум. Навч. посібник. За ред. В. К. Напханюка. Одеса, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Чеботарьова В. Д., Майданник В. Г.Пропедевтична педіатрія. Київ, 1999 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Шпитальна хірургія. Вибрані лекції. Навч. посібник. За ред. С. О. Гешеліна. Одеса, 2000 (pdf, додано 28.07.10.)

Оновлення №48 - 18.08.10

0
0
186 томів. Виокремлено новий розділ: Математика, фізика

Джерела: infanata.com, ukrknyga.at.ua, rutracker.org (AndriyDM, arsever та інші), gen.lib.rus.ec, скани від пана В'ячеслава, kosyva, також дякуємо adzja.


Математика, фізика:

 • Айнс Э. Л.Обыкновенные диференциальные уравнения. Харьков, 1939 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Алгебра. Підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. Харків, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Алгебра. Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. О. С. Істер. Київ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Андриевская М. Г.Аналитическая геометрия в пространсве Лобачевского. Киев, 1963 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Бовди А. А.Групповые кольца. Учебное пособие. Ужгород, 1974 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Боднар Д. И.Ветвящиеся цепные дроби. Киев, 1986 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Букреєв Б. Я.Вступ до варіяційного числення. Харків - Київ, 1930 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Василенко С. М., Українець А. І., Олішевський В. В.Основи тепломасообміну. Київ, 2004 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Геометрия. 7 класс. Сборник самостоятельных и контрольных работ. А. П. Ершова, В. В. Голобородько, А. Ф. Крыжановский. Харьков, 2007 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Геометрія. Підручник для 7 класу. Істер О. С.Київ, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Глушков В. М.Введение в кибернетику. Киев, 1964 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Дубовик В. П., Юрик І. І.Вища математика. Навч. посібник. Київ, 2006 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Експлуатаційникові газонафтового комплексу. Довідник. Київ, 1998 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Електроніка та мікросхемотехніка. Навчальний посібник. Омельчук В. В., Гладич І. К.Житомир, 2004 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Єжов С. М.Лекції з теорії функцій комплексної змінної. Навчальний посібник. Київ (pdf, додано 18.08.10.)
 • Завдання для підсумкового контролю. Фізика. 9 клас. Левшенюк Я. Ф., Трофімчук А. Б. 2005 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Зыков А. А.Лекции по алгебре. Одесса, 2007 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Кадец В. М.Курс функционального анализа. Учеб. пособие. Харьков, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Каплан И. А.Практические занятия по высшей математике. Харьков, 1967 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Комиренко М. М., Комиренко Н. И., Комиренко С. М.Материалы для проверки знаний учащихся по физике. Пособие для учителя. Киев, 1989 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Кучерук І. М.та ін. Загальний курс фізики. У 3 т. Т. І. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Київ, 2006 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Кучерук І. М.та ін. Загальний курс фізики. У 3 т. Т. ІІ. Електрика і магнетизм. Київ, 2006 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Кучерук І. М., Горбачук І. Т.Загальна фізика. Електрика і магнетизм. Навч. посібник. Київ, 1990 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Кучерук І. М., Дущенко В. П.Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика. Навч. посібник. Київ, 1991 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Линейная алгебра и теория представлений. Сборник научных трудок. Отв. ред. Ю. А. Митропольский. Киев, 1983 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Лопатинский Я. Б.Основы линейной алгебры. Львов, 1954 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Математика. Підручник для 5 класу. Е. Р. Нурк, А. Е. Тельгмаа. Київ, 1993 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Математика. Учебник для 6 класса. Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С.Харьков, 2006 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Матричные задачи. Киев, 1977 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Методические указания к лабораторным работам по курсу Электроника и микросхемотехника. Киев, 1991 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Метрические вопросы теории функций и отображений. Выпуск ІІ. Киев, 1971 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Механіка. Навч. посіб. для студентів геологічного факультету. Вакуленко О. В., Зеленський С. Є., Кондратенко С. В.Київ, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Мєняйлов М. Є.Лабораторний практикум з фізики. Київ, 1972 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Мікроелектроніка і наноелектроніка. Вступ до спеціальності. Навч. посіб. Ю. М. Поплавко, О. В. Борисов, В. І. Ільченкота ін. Київ, 2010 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б.Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів. Навчальний посібник. Вінниця, 2005 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Навчально-методичні матеріали з теорії функції комплексної змінної. Теорія лишків. Операційне числення. Укл. Щерба А. І., Дідковський Р. М., Олексієнко Н. В., Щерба В. О.Черкаси, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Остроградский М. В.Полное собрание трудов в трех томах. Том І. Киев, 1959 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Остроградский М. В.Полное собрание трудов в трех томах. Том ІІ. Киев, 1961 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Остроградский М. В.Полное собрание трудов в трех томах. Том ІІІ. Киев, 1961 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Представления и квадратичные формы. Сборник научных трудов. Киев, 1979 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Применение математических методов в технике. Указатель отечественной и иностранной литературы за 1958 - 1970 гг. Киев, 1976 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Прищепа М. М., Погребняк В. П.Мікроелектроніка. В 3 ч. Ч. 1. Елементи мікроелектроніки. Навч. посіб. За ред. М. М. Прищепи. Київ, 2004 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Радиоизмерения на миллиметровых волнах. Г. Д. Бурдун, Р. А. Валитов, Л. Н. Брянский, В. Д. Кукуш, В. И. Проненко. Харьков, 1958 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Ржевский С. В.Математические развлечения. Киев, 1999 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Сборник задач киевских математических олимпиад. В. А. Вышенский, Н. В. Карташов, В. И. Михайловский, М. И. Ядренко. Киев, 1984 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Сидякин В. Г., Алтайский Ю. М.Техника физического эксперимента. Киев, 1965 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Січкар Т. Г., Касперський А. В.Електрика і магнетизм. Практичні заняття. Київ, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Сулим Г. Т.Основи математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями. Львів, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Топологические аспекты теории графов. Киев, 1971 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фізика. Пробний підручник з фізики для 9 класу загальноосвітньої школи. Гоголь В. В., Левшенюк Я. Ф., Новоселецький М. Ю.Рівне, 2000 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фізичне матеріалознавства. Навч. посіб. Частина 2. Діелектрики. Ю. М. Поплавко, Л. П. Переверзєва, С. А. Воронов, Ю. І. Якименко. Київ, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Чезаро Э.Элементарный учебник алгебраического анализа и исчисления безконечно малых. С многочисленными примерами для упражнения. Часть вторая. Одесса, 1914 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Nikitin A. G., Boyko V. M., Popovych R. O., Yehorchenko I. A. Symmetry in nonlinear mathematical physics. Kyiv, 2003 (djvu, додано 18.08.10.)Біологія, екологія:

 • Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (13 - 16 серпня 2008 р., м. Кам'янець-Подільський). Київ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Малишко М. І.Екологічне право України. Навчальний посібник. Київ, 2001 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Семенов А. И.О грибах и грибниках. Справ. по сбору грибов в Крыму. Симферополь, 1990 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 1. Ссавці. Випуск 3. Куницеві. В. І. Абелєнцев. Київ, 1968 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 4. Птахи. О. Б. Кістяківський. Київ, 1957 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 7. Земноводні та плазуни. В. І. Таращук. Київ, 1959 (pdf, додано 18.08.10.)(djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 8. Риби. Випуск 1. Личинкохордові, безчерепні, хребетні. П. Й. Павлов. Київ, 1980 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 8. Риби. Випуск 2. Коропові. Частина 1. Ю. В. Мовчан, А. І. Смірнов. Київ, 1981 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 8. Риби. Випуск 2. Коропові. Частина 2. Ю. В. Мовчан, А. І. Смірнов. Київ, 1983 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 8. Рыбы. Выпуск 3. Ю. В. Мовчан. Киев, 1988 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 8. Риби. Випуск 4. Окунеподібні. А. Я. Щербуха. Київ, 1982 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 8. Рыбы. Выпуск 5. А. И. Смирнов. Киев, 1986 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 10. Рогохвостики та пильщики. Випуск 2. Тентредоподібні пильщики. Київ, 1972 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 10. Рогохвостики та пильщики. Випуск 3. Тентредоподібні пильщики. Київ, 1975 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 11. Паразитические перепончатокрылые. Выпуск 2. Ихневмониды - метопиины. В. И. Толканиц. Киев, 1987 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 12. Бджолині. Випуск 4. Бджоли-колетиди. Г. З. Осичнюк. Київ, 1970 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 12. Бджолині. Випуск 5. Бджоли-андреніди. Г. З. Осичнюк. Київ, 1977 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 14. Длинноусые двукрылые. Выпуск 2. Е. Н. Савченко. Комары-лимонииды. Киев, 1986 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 14. Довговусі двокрилі. Випуск 3. Комарі-лімоніїди. Є. М. Савченко. Київ, 1982 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 14. Длинноусые двукрылые. Выпуск 4. Е. Н. Савченко. Комары-лимонииды. Подсемейство лимониины. Киев, 1985 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 15. Молі горностаєві. Випуск 6. Іпономеутиди, аргірестиїди. <>bЗ. С. Гершензон</b>. Київ, 1974 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 16. Совки квадрифіноїдного комплексу. Випуск 6. З. Ф. Ключко. Київ, 1978 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 17. Випуск 4. Блохи. В. І. Юркіна. Київ, 1961 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 19. Жесткокрылые. Випуск 10. Л. С. Черней. Жуки-чернотелки. Киев, 2005 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 19. Жуки. Випуск 16. В. М. Бровдій. Жуки-листоїди, хризомеліни. Київ, 1977 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 19. Випуск 17. Жуки-листоїди, галеруцини. В. М. Бровдій. Київ, 1973 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 20. Випуск 2. Фулгороїдні цикадові. В. М. Логвиненко. Київ, 1975 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 22. Випуск 3. Воші. Г. Д. Сергієнко. Київ, 1974 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 24. Випуск 1. Мохуватки. В. Д. Брайко. Київ, 1983 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 25. Клещи. Випуск 21. Низшие орибатиды. Г. Д. Сергиенко. Киев, 1994 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 26. Вищі раки. Випуск 3. Річкові раки. С. Я. Бродський. Київ, 1981 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 26. Высшие ракообразные. Випуск 7. Мизиды. Т. И. Комарова. Киев, 1991 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 29. Моллюски. Выпуск 1. Книга 1. В. В. Анистратенко, О. Ю. Анистратенко. Киев, 2001 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 29. Моллюски. Выпуск 1. Книга 2. В. В. Анистратенко, А. П. Стадниченко. Киев, 1994 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 29. Моллюски. Выпуск 4. Прудовиковообразные. А. П. Стадниченко. Киев, 1990 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 29. Молюски. Випуск 9. Перлівницеві, кулькові. А. П. Стадниченко. Киев, 1984 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Хохуля (Desmsns moschata) в басейні Сіверського Дінця. За ред. І. Загороднюка. Київ, 2002 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Яблонський В., Яблонська О.Наукознавство. Основи наукових досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині. Навчальний посібник для системи магістратури, аспірантури та докторантури. Київ, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)Держава:

 • Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС. Навч. посіб. Мужикова Н. М., Пузирний В. Ф., Семиглот Л. А.Чернігів, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Бебик В. М.Політологія для політика і громадянина. Київ, 2003 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Білоус О., Доцяк І., Климончук В.Євроатлантична інтеграція України. Проблеми та перспективи. Навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Використання Україною досвіду європейської інтеграції Угорщини, Чеської Республіки та Польщі набутого у програмі EUREKA. Київ, 2005 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Від виключення до рівності. Реалізація прав людей з інвалідністю. Практичний посібник для парламентарів. 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Військова служба за контрактом (соціальний вимір). Ю. А. Калагін. За наук. ред. Е. А. Афоніна. Харків, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Впровадження ґендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади. Практичний посібник для державних службовців. Київ, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Гринів О.Україна і Росія. Партнерство чи протистояння. (Етнополітичний аналіз). Львів, 1996 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві. Київ, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Дахно І. І.Міжнародне приватне право. Навч. посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Демографічні чинники бідності. За ред. Е. М. Лібанової. Київ, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кордоном. Винницький Б., Лендьел М., Онищук Б., Сегварі П.Київ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Дядиченко В., Стецюк Е.Борьба украинского народа за воссоединение с Россией. Киев, 1954 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Європейський нейтралітет і невизначеність України. Ю. Н. Бараш, О. І. Їжак, Г. І. Мерніков. Під ред. А. І. Шевцова. Дніпропетровськ, 2002 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Жінки в політиці. міжнародний досвід для України. За заг. ред. Я. Свердлюкта С. Оксамитної. За матеріалами міжнародного наукового семінару "Жінки в політиці. Міжнародний досвід для України". Київ, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Імплементація та застосування Гаазької конвенції 1993 року про міждержавне усиновлення. Посібник з належної практики. Посібник 1. Київ, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення. Науково-практичний коментар. Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібнийта ін. Київ, 2008 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Корнієнко В. О., Добіжа В. В.Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні. Вінниця, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Медіа та права дитини. Посібник для журналістів, створений самими журналістами (pdf, додано 18.08.10.)
 • Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ україни. Харків, 2010 (pdf, додано 18.08.10.)
 • На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів. Є. Кіш, О. Вишняков, Л. Лендьелта інші. за ред. С. Максименка, І. Студеннікова. Київ, 2000 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Наукові студії із соціальної та політичної психології. Зб. статей. Вип. 15 (18). Редкол. С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревськийта ін. Київ, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Орієнтири виборця 2004. Київ, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Освіта для демократичного громадянства. Посіб. для підготов. вчителів з питань освіти для демократ. громадянства та освіти з прав людини. Київ, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Парламентський контроль за сферою безпеки. Принципи, механізми і практичні аспекти. Женева - Київ, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Пірен М. І.Публічна політична діяльність. Навч. посібник. Київ, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Польсько-українське прикордоння у цифрах у 2006 р. Люблін, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Права людини в Україні – 2004. Доповідь правозахисних організацій. За ред. Є. Захарова, І. Рапп, В. Яворського. Харків, 2005 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Правий екстремізм і толерантність. З досвіду України та Німеччини. Київ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Розвиток регіонального співробітництва України в контексті європейської інтеграції. Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, І. Д. Шумляєва. За заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Дніпропетровськ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Сверстюк Є.Правда полинова. Київ, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Соціальні виміри суспільства. Випуск 9. Київ, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Соціальні виміри суспільства. Випуск 12. Київ, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування. Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2007 р. У 4 т. Том 4. Київ, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Як провести соціологічне дослідження. Методичні рекомендації. Упоряд. та заг. ред. О. М. Балакірєвоїта О. О. Яременка. Київ, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)


Історія:

 • Абросимова С. В., Парамонов А. Ф.Дмитро Яворницький та його родовід. Харків, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Байцура Т.Закарпатоукраинская интеллигенция в России в первой половине ХІХ века. Братислава, 1971 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Байцура Т.Иван Семенович Орлай. Братислава, 1977 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Байцура Т.Юрій Іванович Венелін. Братислава, 1968 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Бантишев О. Ф., Селюк А. В.Пастка для еліти. Київ, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Бобик П.Видавнича фірма "Відродження" - для відродження України. Дрогобич, 2001 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Буцинский П. Н.О Богдане Хмельницком. Харьков, 1882 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Веселова О. М., Марочко В. І., Мовчан О. М.Голодомори в Україні. 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Злочини проти народу. Київ - Нью-Йорк, 2000 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Візітів Ю. М.Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період. Рівне, 2008 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Гофман И. Д.Нюрнберг предостерегает. Полтава, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Дніпропетровськ - виміри історичної долі 1492 - 2008. Частина 2. Коріння міста. Дніпропетровськ, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Драчук В.Шаг в неведомое. Симферополь, 1971 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Єкельчик С.Імперія пам'яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. Київ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Заворотнов С. М.Харьковская Катынь. Харьков, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Зовнішнє оцінювання з історії. Інформаційні матеріали. Бойко В., Пастушенко Р., Пильник Т.та ін. Київ, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Золото степу. Археологія України. Упоряд. П. П. Толочкоі В. Ю. Мурзін. Київ, 1991 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Історія середніх віків (І період). Посібник для практичних занять для студентів історичних факультетів. Упоряд. С. Б. Сорочан. Харків, 2001 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Іщук О.Діяльність проводу ОУН(б) на північно-західних українських землях у 1948 - 1952 роках. Київ, 2009 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Касьянов Г.Незгодні. Українська інтелігенція в русі опору 1960 - 80-х років. Київ, 1995 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Край південний наш - Олешшя. Цюрупинську - 925 років. Краєзнавчий нарис. Херсон, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Красовський І., Тавпаш А.Незабутня Лемківщина у верхів'ї ріки Вислоки. Львів, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Кульчицький С. В.Голод 1932 - 1933 рр. в Україні як геноцид. Мовою документів, очима свідків. Київ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкаго и меджоусобиях, бывших в Малой России по его смерти. Москва, 1846 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Макарчук С.Писемні джерела з історії України. Курс лекцій. Львів, 1999 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Миллер А.Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. Москва, 2006 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М. С. Грушевського (Мінськ, 22 грудня 2006 р.). За заг. ред. О. А. Яновського, В. М. Бойка. Ніжин, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Перша в Україні кафедра обчислювальної техніки (1960 р.) Під ред. Широчина В. П., Тарасенка В. П.Київ, 2010 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Пірко В. О.Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI-XVIII ст. Донецьк, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Подолия. Историческое описание. СПб, 1891 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Романько О. В.Немецкая оккупационная политика на территории Крыма и национальный вопрос (1941 – 1944). Симферополь, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Святиня і голодомор. Свідчення очевидців. Упоряд. О. В. Білокінь. Львів, 2003 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Сергійчук В.Що дала Україна світові. Київ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Скобцов Д. Е.Три года революции и гражданской войны на Кубани. І. Париж (pdf, додано 18.08.10.)
 • Скобцов Д. Е.Три года революции и гражданской войны на Кубани. ІІ. Париж (pdf, додано 18.08.10.)
 • Стороженко І. С.Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. Книга перша. Воєнні дії 1648 - 1652 рр. Дніпропетровськ, 1996 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Україна і Польща між минулим і майбутнім. Упор. А. С. Павлишин. Львів, 1991 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Харківський університет - рідному місту. Харків, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Шевченко К. В.Русины и межвоенная Чехословакия. К истории этнокультурной инженерии. Москва, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Щур Ю.Організація Українських Націоналістів на Запоріжжі. Короткий нарис. Запоріжжя, 2009 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Ястребов Н. В.Галиция накануне Великой Войны 1914 года. СПб, 1915 (djvu, додано 18.08.10.)


Економіка:

 • Гроші та кредит. Навч.-метод. посіб. В. І. Пахомов, Л. В. Стрільчук. Київ, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Зелений офіс. З турботою про довкілля, з вигодою для бізнесу (pdf, додано 18.08.10.)
 • Коваль О. Я., Тарасенко Л. Л., Яцків Т. Г.Реформування пільг і привілеїв в Україні - наближення до європейських стандартів. Львів, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Корпоративне управління та фінансовий менеджмент. Методичні вказівки до ситуаційних вправ. Упоряд. О. І. Сидоренко, П. С. Редько. Київ, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Мишкін, Фредрік С.Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. Київ, 1998 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Порівняльний аналіз лісового господарства України та пов'яханих з ним правових актів на відповідність до законодавчої бази Європейського Союзу з питань сталого управління лісами. Київ, 2010 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Ступницький О. І.Сучасний факторинг. Ефективність торговельних операцій та управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. Київ, 2010 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фінансова безпека підприємств і банківських установ. За заг. ред. А. О. Єпіфанова. Суми, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фінансове забезпечення збройних сил в умовах ринкової економіки України. І. Ю. Марко, І. М. Семеніхін, Ю. Б. Медведєв, І. В. Ващенко. Київ, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)


Літературознавство:

 • Вертій О.Народні джерела творчості Івана Франка. Тернопіль, 1998 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Вертій О.Пантелеймон Куліш інародна творчість. Статті та дослідження. Тернопіль, 1998 (pdf, додано 18.08.10.)


Медицина:

 • Генетика. Підручник. А. В. Сиволоб, С. Р. Рушковський, С. С. Кир'яченкота ін. Київ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Комплексна зовнішня оцінка національних заходів з протидії СНІДу в Україні. Звіт за січень 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Матеріали III-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології". Кременчук, 2010 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Основи безпеки життєдіяльності людини. Навч. посіб. В. А. Гайченко, Г. М. Коваль, Є. П. Буравльов. Київ, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Павлов С. В., Кожем'яко В. П., Петрук В. Г., Колісник П. Ф.Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи. Вінниця, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)


Мовознавство:

 • Карповські читання. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.). Під ред. І. В. Твердохліба. Дніпропетровськ, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Украинский язык. Учебно-методическое пособие. Составитель М. Т. Авдеева. Воронеж, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Шевельов (Шерех) Ю.Історична фонологія української мови. Харків, 2002 (zip, додано 18.08.10.)
 • Ukrainica III. Soucasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)

Оновлення №49 - 18.09.10

0
0
58 томів.

Джерела: biblioteka.uz.ua, books.google.com, infanata.com, скани від пана В'ячеслава, ...


Філософія:

 • Аквінський Т.Коментарі до Арістотелевої "Політики". Київ, 2003 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Бібліографія історико-філософських досліджень, виданих в Україні в 1990 - 2004 рр. Упорядник С. Кудра. Київ, 2006 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Бібліографія української історії філософії 1960 - 2005 рр. Упорядник С. Кудра. Київ, 2009 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Возняк В. С.Співвідношення розсудку і розуму як філософсько-педагогічна проблема. Дрогобич, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Геґель, ґ. В. Ф.Феноменологія духу. Київ, 2004 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Логіка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєвата ін. За заг. ред. проф. В. Д. Титова. Харків, 2005 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Туренко О. С.Страх. Спроба філософського усвідомлення феномена. Київ, 2006 (djvu, додано 18.09.10.)


Біологія, екологія:

 • 20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє. Національна доповідь України. Київ, 2006 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (11–15 серпня 2009 р., м. Кременець). Тернопіль, 2009 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Іванов Є. А.Радіоекологічні дослідження. Навч. посібник. Львів, 2004 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Матеріали ІІІ конференції молодих орнітологів України. Укл. В. М. Грищенко. Чернівці, 1998 (pdf, додано 18.09.10.)


Держава:

 • Варда Я., Клосовскі В.Острови надій. Розробка стратегій локального розвитку. Івано-Франківськ, 2003 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Галичина, Буковина, Угорская Русь. Москва, 1915 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Державні закупівлі в Європейському Союзі. Системи оцінки та засоби правового захисту. Київ, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Збірник наукових праць Державного інституту розвитку сім'ї та молоді (за підсумками 2006 р.). Київ, 2006 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Зведений прогноз науково-технологічного та іноваційного розвитку України на найближчі 5 років на наступне десятиліття. Київ, 2007 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Інноваційний розвиток регіонів. Питання теорії та практики. Соловйов В. П., Кореняко Г. І., Головатюк В. М.Київ, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям. Метод. посіб. Безпалько О. В., Гурковська Л. П., Журавель Т. В.та ін. Київ, 2010 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Обдарована молодь України. Оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України. Київ, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. Київ, 2007 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Партнерство заради безпеки. Досвід країн НАТО та українська перспектива. За заг. ред. О. І. Соскіна. Київ, 2007 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ. Соціологічний та історик-правовий аналіз. Харків, 2005 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Регіональна політика. Правове регулювання. Світовий та український досвід. За заг. ред. Р. Ткачука. Київ, 2010 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Розширення Європейського Союзу. Вплив на відносини України з центрально-європейськими сусідами. Київ, 2004 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Рух зупинено. Інертний стан дотримання прав ромів в Україні. Грудень 2006 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Способи вирішення публічно-правових спорів з органами влади. Практичний посібник. Сало Л. Б., Сенюта І. Я., Хлібороб Н. Є., Школик А. М.Дрогобич, 2009 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Сталий розвиток регіонів України. Київ, 2009 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України. Навч. посібник. Луганськ, 2006 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Шляхи впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах. За загальною ред. О. І. Соскіна. Київ, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)


Економіка:

 • Корпоративне управління та фінансовий менеджмент. Ситуаційні вправи. Навч. посібник. Упоряд. О. І. Сидоренко, П. С. Редько. Київ, 2004 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ. Шляхи роздержавлення української преси. За ред. В. Івановата Н. Ланге. Київ, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)


Етнографія і фольклор:

 • Бобульский А.Русская свадьба или свадебные речи для сватов. Ужгород, 1926 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Квітка К. В.Українські народні мелодії. Ч. 2. Коментар. Київ, 2005 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць. Випуск 7 (10). Київ, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)


Історія:

 • Кислюк К. В.Історіософія в українській культурі. Від концепту до концепції. Харків, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Учебник истории Подкарпатской Руси от найдавнейших времен до наших дней. И Чехословакии до XIV века. Сост. В. И. Федельш. Мукачево, 1922 (djvu, додано 18.09.10.)


Медицина:

 • Оцінка клінік, дружних до молоді. Аналітичний звіт. Київ, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Паталогічне акушерство (змістові модулі з дисципліни "Акушерство і гінекологія"). Навчальний посібник. Київ, 2009 (pdf, додано 18.09.10.)


Мовознавство:

 • Маме-Лошн. Посібник із вивчення мови їдиш. Широких К., Кержнер А., Файнер М.Чернівці, 2007 (pdf, додано 18.09.10.)


Релігія і церква:

 • Архітектурний ансамбль Резиденції Митрополитів Буковини і Далмації у Чернівцях - міст культур у європейській самоідентифікації. Чернівці, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Лешан В. Ю.Основи релігієзнавства. Підручник. Чернівці, 2005 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Лучкай М.Церковныя беседы. На все недели рока на поучение народное. Часть первая. Будинь, 1831 (djvu, додано 18.09.10.)
 • Острозька біблія. Львів, 2007 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Статут Василіянського чину святого Йосафата. Історія, правила, статут, додатки. Жовква, 2010 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Стефанюк С. К., Голянчук Р. М.Християнська педагогіка. Плекання кращих людських чеснот. Вип. 2. За заг. ред. С. К. Стефанюк. Харків, 2010 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Тригуб О. П.Російська православна церква в Радянській Україні 20-30-х рр. ХХ ст. Інституціний розкол та міжконфесійні відносини. Київ, 2009 (pdf, додано 18.09.10.)


Художня література:

 • Азімов А.Кінець вічності. Вибрані твори. Київ, 1990 (djvu, додано 18.09.10.)
 • Барбак О.Я - протиотрута твоя. Поезії. Вінниця, 2006 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Білохатнюк С. RENEDANZ. Поезії. Вінниця, 2006 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Гебдовська Н. О.Андромаха. Спогади, вірші. Київ, 2002 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Корсак І. Ф.Імена твої, Україно. Художньо-документальні оповідання. Луцьк, 2007 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Корсак І. Ф.Таємниця святого Арсенія. Луцьк, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Котляревский И.Енеида. Часть І. СПб, 1808 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Руська читанка. Для 1 кляси гимназийної и горожаньских шкіл. В. Бирчак. Прага, 1922 (djvu, додано 18.09.10.)
 • СВІ-Й-ТАНОК. Поезія. Проза. Драматургія. Переклади. Есеїстика. Студентський альманах. Вип. 3. Київ, 2006 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Фролова Т.Бабусина скриня. Казки. Львів, 2005 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Чубач Г. Т.Дзвінка ріка. Лірика. Київ, 2001 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Японська література. Хрестоматія. Том І (VII - XIII ст.). Упоряд. Бондаренко І. П., Осадча Ю. В.Київ, 2010 (pdf, додано 18.09.10.)

Оновлення №50 - 23.09.10

0
0
102 томи.

Джерела: books.google.com, infanata.org, ukrknyga.at.ua, verigi.ru...


Історія:

 • Андрієвський В.З минулого. 1917-ий рік на Полтавщині. Частина 1. Берлін, 1921 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Андрієвський В.З минулого. 1917-ий рік на Полтавщині. Частина 2. Берлін, 1921 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Андрієвський В.З минулого. Том ІІ. Від Гетьмана до Директорії. Частина перша. Гетьман. Берлін, 1923 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Андрієвський В.З минулого. Том ІІ. Від Гетьмана до Директорії. Частина друга. Директорія. Берлін, 1923 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Андрух С. И.Нижнедунайская Скифия в VI - начале І в. лр н. э. (Этно-политический аспект). Запорожье, 1995 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Борисёнок Е.Феномен советской украинизации. 1920 - 1930-е годы. Москва, 2006 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Виола Л.Крестьянский бунт в эпоху Сталина. Коллективизация и культура крестьянского сопротивления. Москва, 2010 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Войтович Л. В.Формування кримськотатарського народу. Вступ до етногенезу. Біла Церква, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Вооружение скифов и сарматов. Сборник научных трудов. Киев, 1984 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Том I (1620 - 1647 годы). Москва, 1953 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Том II (1648 - 1651 годы). Москва, 1953 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Том III (1651 - 1654 годы). Москва, 1953 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Гребенников Ю. С.Киммерийцы и скифы Степного Побужья (IX - III вв. до н.э.). Николаев, 2008 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Джаксон Т. Н. Austr i gordum. Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. Москва, 2001 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Єльников М. В.Золотоординські часи на українських землях. Київ, 2008 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Запорізький архів. Народна війна. 1941 - 1944. Антифашистський рух Опору на території Запорізької області. Збірник документів і матеріалів. Запоріжжя, 2005 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Заруба В. М.Адміністративно-територіальнй устрій та адміністрація Війська Запорізького у 1648 - 1782 рр. Дніпропетровськ, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Ильинская В. А.Скифы днепровского лесостепового Левобережья. Киев, 1968 (djvu, додано 23.09.10.)
 • История и археология юго-западных областей СССР начала нашей эры. Москва, 1967 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Ковпаненко Г. Т.Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. Киев, 1981 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Кос А., Онищенко Л.Спадщина великого будівничого. Професор Львівської політехніки Іван Левинський (1851 - 1919). Львів, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Коцонис Я.Как крестьян делали отсталыми. Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861 - 1914. Москва, 2006 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Кошелев И. Н.Памятники Трипольской культуры. Поданным магнитной разведки. Киев, 2005 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Курганы степной Скифии. Сборник научных трудов. Киев, 1991 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Лазаревский А.Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. Том 1. Киев, 1892 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Лазаревский А.Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. Том 2. Киев, 1895 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Лазаревский А.Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. Том 4. Киев, 1898 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Лазаревский А.Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. Том 5. Киев, 1899 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Лапин В. В.Греческая колонизация северного Причерноморья. Краткий очерк отечественных теорий колонизации. Киев, 1966 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Матяш І. Б., Мушка Ю. Ю.Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині. Історія, спогади, архівні документи. Київ, 2005 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Махортых С. В.Скифы на Северном Кавказе. Киев, 1991 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Мурзин В. Ю.Происхождение скифов. Основные єтапы формирования скифского этноса. Киев, 1990 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Мурзин В. Ю.Скифская архаика северного Причерноморья. Киев, 1984 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Польские военнопленные в РСФСР, БССР и УССР (1919 - 1922 годы). Документы и материалы. Сост. И. И. Костюшко. Москва, 2004 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Реабілітовані історією. Донецька область. Книга третя. Донецьк, 2006 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Реабілітовані історією. Донецька область. Книга четверта. Донецьк, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Реабілітовані історією. Донецька область. Книга п'ята. Донецьк, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Реабілітовані історією. Донецька область. Книга шоста. Донецьк, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Савчук П.Дубенський форт. Рівне, 2001 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Семененко В. И., Радченко Л. А.История Украины с древнейших времен до наших дней. Харьков, 2002 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Скифские древности. Киев, 1973 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Скифский мир. Киев, 1975 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Скифы северного Причерноморья. Сборник научных трудов. Киев, 1987 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Стецюк К.Вплив повстання Степана Разіна на Україну. Київ, 1947 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Тереножкин А. И.Киммерийцы. Киев, 1976 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Україна - Росія. Діалог історіографій. Матеріали міжнародної конференції. Київ - Чернігів, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • "Український дім"добродія Хрінникова. Архітектурно-історичний нарис. Дніпропетровськ, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Українсько-московська війна 1920 року в документах. Ч. І. Оперативні документи штабу УНР. Варшава, 1933 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Чорний Д. М.По лівий бік Дніпра. Проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Харків, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)


Держава:

 • Азбука Європейської інтеграції. Навчально-методичний посібник. Під заг. ред. І. В. Яковюка. Харків, 2006 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Аналіз сильних і слабких сторін, сприятливих можливостей і небезпек, які виникають в процесі реформування системи державної опіки над дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без батьківського піклування. Київ, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Біла книга 2008. Служба безпеки України. Київ, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади. Крок за кроком. М. Лациба, О. Хмара, О. Орловський. Київ, 2010 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Ґендерна рівність та гідна праця. Вибрані конвенції та рекомендації МОП з питань ґендерної рівності. 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Державна етнонаціональна політика. Правовий та культурологічний аспектив умовах Півдня України. Збірник наукових праць. Сімферополь, 2003 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Державна етнонаціональна політика. Правовий та культурологічний аспектив умовах Півдня України. Збірник наукових праць. Запоріжжя, 2005 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Державні нагороди України. Кавалери та лауреати. Уклад. Болгов В. В., Болгов І. В.Київ, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Державні нагороди України. Кавалери та лауреати. Том ІІІ. Книга 1. Уклад. Болгов В. В., Болгов І. В.Київ, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Державні нагороди України. Кавалери та лауреати. Том ІІІ. Книга 2. Уклад. Болгов В. В., Болгов І. В.Київ, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Ефективність і законність. Національні інституції з прав людини. Харків, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Козоріз В. П., Третецький В. П.Хто такий міський голова і як його обрати. Київ, 2001 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Крюков О. І.Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення. Київ, 2006 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Могильницька Г.Хроніка великого ошуканства. Броварі, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • СІПРІ 2007. Щорічник. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. Київ, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • СІПРІ 2009. Щорічник. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. Київ, 2010 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Слухання у Комітеті на тему "Антикорупційна політика і практика. Проблеми законодавчого забезпечення". Київ, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Соскін О. І., Матвійчук А. М., Матвійчук Н. О.ЄС та місцеве самоврядування. Досвід вишеградських міст та українська перспектива. Київ, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Сприяння рівності. Ґендерно нейтральне оцінювання робіт щодо рівної оплати. Поетапний посібник. Женева, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Стан виконання Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 р. в Україні. Результати моніторингу за 2007 – 2008 рр. Київ, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. Київ, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Торгівля людьми і примусова праця. Контроль за процесом вербування трудових мігрантів. Навчальний посібник. 2006 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Український соціум. За ред. В. С. Крисаченка. Київ, 2005 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Якою могла бути українська Конституція. Проекти громадянського суспільства. За заг. ред. Н. В. Линник. Київ, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Янґ Е., Куінн Л.Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики. Практичний посібник. Київ, 2003 (pdf, додано 23.09.10.)


Біологія:

 • Остапченко Л. І., Михайлик І. В.Біологічні мембрани. Методи дослідження структури та функцій. Навчальний посібник. Київ, 2006 (pdf, додано 23.09.10.)


Економіка:

 • Економіка підприємства. Практикум. Навчальний посібник. Рижиков В. С., Панков В. А., Ровенська В. В., Підгора Є. О.Київ, 2004 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Монетарна політика Національного банку України. Сучасний стан та перспективи змін. За ред. В. С. Стельмаха. Київ, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Реформа оподаткування благодійної діяльності в Україні. О. Вінніков, М. Лациба. Київ, 2010 (pdf, додано 23.09.10.)


Етнографія та фольклор:

 • Коваленко О.Глиняні люльки XVII - XVIII століть (за матеріалами Полтавщини). Опішне, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Народні українські пісні з голосом (50 пісень і 5 додатків). Зібрані, споряджені і видані Олексієм Гулак Артемовським. Київ, 1868 (pdf, додано 23.09.10.)


Літературознавство:

 • Оліфіренко В. В., Оліфіренко С. М.Слобожанська хвиля. Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури Північної Слобожанщини. Донецьк, 2005 (pdf, додано 23.09.10.)


Математика, фізика:

 • Гіржон В. В.Механіка. Запоріжжя, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)


Медицина:

 • Національний звіт із виконання рішень декларації про відданість справі боротьбі з ВІЛ.СНІДом. Україна. Київ, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. Чернівці, 2005 (pdf, додано 23.09.10.)


Мовознавство:

 • Мойсієнко В.Про південноукраїнський ікавізм та польські дифтонги. Житомир, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Русский язык. Учебн. для 9 класса. Рудяков А. Н., Фролова Т. Я.Киев, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Ukrainica IV. Soucasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, 2010 (pdf, додано 23.09.10.)


Словники:

 • Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу. Київ, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)


Релігія і церква:

 • Ерышев А. А.Религиоведение. Киев, 2003 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Жовква О. І.Архітектура православних духовних навчальних закладів України. Чернівці, 2009 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Историко-статистическое описание Харьковского кафедрального Успенского собора. Харьков, 1894 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Новицкий О.О первоначальном переводе священного писания на славянский язык. Киев, 1837 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Тарас Я.Українська сакральна дерев'яна архітектура. Ілюстрований словник-довідник. Львів, 2006 (djvu, додано 23.09.10.)


Філософія:

 • Бібліографія Філософсько-антропологічні читання. Творча спадщина В. І. Шинкарука та сьогодення (до 80-ліття від дня народження). Частина 1. Київ, 2010 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Возняк В. С.Метафизика рассука и разума. Опыт несистематической самокритики. Киев, 1994 (djvu, додано 23.09.10.)


Художня література:

 • Ґуцков К.Уриєль Акоста. Пер. Л. Лопатинський. Львів, 1900 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Донеччино моя. Антологія творів майстрів художнього слова. Донецьк, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Ентоні Т., Літтл А.Приборкання тигра. Олександрія, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Кміт Ю.Подружє. Львів, 1903 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Маковей О.Наші знакомі. Львів, 1901 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Мова В. (Лиманський) Старе гніздо й молоді птахи. Київ, 1908 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Семака Є.Село Гортопи. Чернівці, 1906. Чайченко В.Твори. Том ІІ. Соняшний промінь. Львів, 1892. Півень О.Сім кіп брехеньок. Збірник. Москва, 1915 (pdf, додано 23.09.10.)

Копірайт

0
0
Оскільки, на другому році існування бібліотеки, почалися питання стосовно копірайту, доцільним є написання тематичного посту.

1. Приводом для видалення книжки з фонду бібліотеки є звернення автора, перекладача, представника видавництва, людини, яка сканувала книгу (нагадаємо, що "Літера"є переважно проектом по збиранню чужих сканів) у довільній формі. Фрази "Я не хочу бачити свою книжку у вашій бібліотеці"цілком досить.

2. Якщо звернення написано у грубій формі, залишаємо за собою право розмістити його повний текст для публічного обговорення. Погроза звернення до суду вважається грубою формою.

3. У цьому пості буде подано список всіх книжок, видалених з фонду бібліотеки у форматі Дата/Автор_і_назва_книги/Причина.


Перелік книжок, видалених з фонду "Літери":

18.09.10. / Ушкалов С. БЖД. Київ, 2007 / Особисте звернення автора
30.09.10. / Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941. Львів - Нью-Йорк, 2002 / Видалена файлообмінником ifolder.ru ("по причине нарушения правил пользовательского соглашения")
4.04.11 / Доценко О. Г., Іванова Л. Г. Кирило-мефодіївське товариство - його роль у духовному відродженні України. Навчально-методичний посібник. Київ, 2008 / Видалена файлообмінником upload.com.ua ("по требованию правообладателя")
09.10.11 / Бойко О. Д. Історія України. Посібник. Київ, 2002 / Особисте звернення видавництва
09.10.11 / Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. Підручник. Київ, 2004 / Особисте звернення видавництва
09.10.11 / Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір, Морфонологія. Київ, 1999 / Особисте звернення видавництва
09.10.11 / Українська мова. Тести. 5 - 12 класи. Посібник. За ред. Н. В. Гуйванюк. Київ, 2007 / Особисте звернення видавництва
09.10.11 / Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Підручник. Київ, 2006 / Особисте звернення видавництва

Оновлення №51 - 09.10.10

0
0
67 томів.

Джерела: nplu.org, archive.org, history.org.ua, mirknig.com, авторську книгу надіслав нам також В'ячеслав Артюх.


Історія:

 • Антонович Д.Тимко Бойчук (1896 - 1922). Прага, 1929 (pdf, додано 09.10.10.)
 • В десяті роковини діла Мирослава Січинського (1908 - 1918). Нью-Йорк, 1918 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Відейко М. Ю., Кот С. І.Наукова спадщина Олега Ольжича. Київ, 2008 (pdf, додано 09.10.10.)
 • З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №2 (33). Київ, 2009 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Записки української господарської академії в Чехословацькій республіці. Том другий. Випуск перший. Факультет економічно-кооперативний. Подєбради, 1929 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 5. Кн. 2. 1991 - 2009. Київ, 2009 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Історія парижської комуни. Нью-Йорк, 1919 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Левицький О.Галицька армія на Великій Україні. Спомини з часу від липня до грудня 1919. Відень, 1921 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Максименко Ф.Матеріали до краєзнавчої бібліографії України 1847 - 1929. Київ, 1930 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Палімпсест. Поселення XVI - XVIII ст. в історії Дніпропетровська. О. Репан, В. Старостін, О. Харлан. Київ, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Перський С.Популярна історія товариства _Просвіта_. Львів, 1932 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Систематичний каталог видань Всеукраїнської Академії Наук 1918 - 1929. Київ, 1930 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Статут Українсьгого Педаґоґічного Товариства (У. П. Т.). Львів, 1924 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Стеклов Ю.Карл Маркс. Його життя й діяльність. 1818 - 1883. Харків - Берлін - Нью-Йорк, 1922 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського. Частина бібліографічна. Київ, 1929 (pdf, додано 09.10.10.)


Держава:

 • Весоловський Я.За вольности України. Нью-Йорк, 1915 (djvu, додано 09.10.10.)
 • З починів українського соціалістичного руху. Мих. Драгоманов і женевський соціялістичний гурток. Зладив М. Грушевський. Відень, 1922 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Світовик Д.Відродження України. Торонто, 1918 (djvu, додано 09.10.10.)
 • СІПРІ 2008. Щорічник. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. Київ, 2009 (pdf, додано 09.10.10.)


Економіка:

 • Економіка та організація виробництва. Підручник. За ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. Київ, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Світова економіка. Підручник. Філіпенко А. С., Рогач О. І., Шнирков О. І.Київ, 2002 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Федишин Б. П.Економіка енергетики. Навчальний посібник. Тернопіль, 2003 (djvu, додано 09.10.10.)


Етнографія та фольклор:

 • Збірник народних пісень і дум. Київ - Ляйпціґ (djvu, додано 09.10.10.)
 • Правда (часть літературно-наукова). Рочник ХІ-ий. Том ІІ. Під ред. М. Желехівського. Львів, 1878 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Сумцов Н. Ф.К истории изданий малорусских исторических песен. СПб, 1899 (djvu, додано 09.10.10.)


Літературознавство:

 • Євшан М.Тарас Шевченко. Статті. Київ, 1911 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Єфремов С.Тарас Шевченко. Життя його та діла. Київ, 1917 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Сірко Ф.Тарас Шевченко і його думки про громадське життя. Львів, 1906 (pdf, додано 09.10.10.)


Мовознавство:

 • Голоскевич Г.Правописний словник. Харків - Київ, 1930 (pdf, додано 09.10.10.)


Релігія і церква:

 • В ХХ годовщину кончины Ивана Гр. Наумовича. Львов, 1911 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Православные храмы и монастыри Харьковской губернии 1681 - 1917 гг. Альбом-каталог. Харьков, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)


Художня література:

 • Авербах Б.Товкач. Оповідання з чорного лісу. Пер. П. Куліш. Коломия, 1913 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Кошевський К.Блудні вогні (Fata Morgana). За М. Коцюбинським. Харків, 1926 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Макогон Д.Учительські гаразди. Нариси. Коломия, 1911 (djvu, додано 09.10.10.)


Філософія:

 • Артюх В. О.Тяглість історії й історія тяглості. Українська філософсько-історична думка першої половини ХХ століття. Суми, 2010 (doc, додано 09.10.10.)


Різне:

 • Антал Я., Кушнир Л., Сламень И., Гавранкова Б.Архитектурное черчение. Киев, 1980 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Атлас автомобільних шляхів. 2004 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Березан О.Збірник задач з хімії. Тернопіль, 2009 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Бондаренко В. Г., Гребенніков В. О.Сучасні і майбутні інфокомунікаційні технології України. Навч. посібник. Київ, 2004 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Географія. Підручник для 9 класу. В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. Київ, 2009 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Голік О.Організаційно-управлінський аспект позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників. Донецьк, 2008 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Докторські програми в Європі та Україні. Матеріали міжнар. конф. _Впровадж. принципів третього циклу вищ. освіти Європ. простору в Україні_. Київ, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Загірня М.Страшний ворог. Книжка про горілку. Київ, 1911 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Запровадження комунікацій у суспільстві. За заг. ред. Н. К. Дніпренко, В. В. Різуна. Київ, 2009 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 2008 р. Інформаційні матеріали. Уклад. І. Л. Лікарчук. Київ, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Каталогізація електронних ресурсів. Наук-метод. посібник. Антоненко І. П., О. В. Баркова. Київ, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Климишин І. А.Астрономія. Львів, 1994 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Коль А.Експрес-курс. Робота з мас-медіа. За загал. ред. В. Ф. Іванова. Київ, 2005 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики. Під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ, 2004 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Коржнев М. М.Природно-ресурсні основи сталого розвитку. Київ, 2001 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Ластухін Ю. О., С. А. Воронов. Органічна хімія. Підручник для ВНЗ. Львів, 2006 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Мамчич Т. І., Оленко А. Я., Осипчук М. М., Шпортюк В. Г.Статистичний аналіз даних з пакетом STATISTICA. Навчально-методичний посібник. Дрогобич, 2006 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Меніович С. Н.Короткий політехнічний довідник. За ред. В. Ф. Кілессо. Київ, 1981 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей другої Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця, 22-24 квітня 2009 року. Вінниця, 2009 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Мікропроцесорна техніка. Підручник. За ред. Т. О. Терещенко. Київ, 2004 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Моніторинг якості освіти. Становлення та розвиток в Україні. Рекомендації з освітньої політики. Під заг. ред. О. І. Локшиної. Київ, 2004 (pdf, додано 09.10.10.)
 • По родному краю. Учебний географии. Сост. А. Маркуши М. Шпицер. Ужгород, 1926 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Посібник з забезпечення якості освіти для демократичного громадянства в школах. Ц. Бірзеа, М. Чекіні, К. Харрісон, Я. Крек, В. Спаїк-Вркас. 2005 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Пришляк М. П.Астрономія. Підручник для 11 класу. Київ, 2008 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Рудницький С.Україна. Наш рідний край. Львів, 1921 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Сейко Н. А.Соціальна педагогіка. Курс лекцій. Житомир, 2002 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Спірін О. М.Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою. Житомир, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Київ, 2006 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Типова програма кандидатського іспиту із спеціальності 05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. Київ, 1997 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Управління ІТ вищих навчальних закладів. Як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним. Методичний посібник. Херсон, 2006 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Федорчук В. В.Основи педагогічної майстерності. Кам'янець-Подільський, 2008 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Чепрасов В. Г.Практикум з курсу загальної астрономії. Київ, 1976 (djvu, додано 09.10.10.)


Оновлення №52 - 13.10.10

0
0
53 томи.

Джерела: infanata.com, rutracker.org (користувачі chajka2010, shliahtich, AndriyDM, AShishkin, arsever), o_rest.Держава:

 • Motyl A. J. Dilemmas of independance. Ukraine after totalitarianism. New-York, 1993 (pdf, додано 13.10.10.)


Історія:

 • Грицак Я.Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856 - 1886). Київ, 2006 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Діяльність підпілля ОУН на Сході України. Збірник статей. Упоряд. Хобот П. В.Дніпропетровськ, 2010 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Дніпропетровська ОУН у боротьбі з німецькою окупацією. Документи та матеріали. За ред. В. Панченка. Дніпропетровськ, 2010 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Кирило-мефодіївське товариство. Том І. Київ, 1990 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Кирило-мефодіївське товариство. Том ІІ. Київ, 1990 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Кирило-мефодіївське товариство. Том ІІІ. Київ, 1990 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Липа К., Руденко О. В.Військо Богдана Хмельницького. Київ, 2010 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Петлюра Симон. Статті. Листи. Документи. Т. IV. Упор. П. П. Сергійчук. Київ, 2006 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Репан О.Іржа на лезі. Лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735 - 1739 років. Київ, 2009 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Fisher A. W. The crimean tatars. 1987 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Szporluk R. Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet Union. Stanford, 2000 (pdf, додано 13.10.10.)


Релігія і церква:

 • Андрусишин Б. І.Церква в Українській державі 1917 - 1920 рр. (доба Директорії УНР). Навч. посібник. Київ, 1997 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Дюркгайм Е.Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії. Київ, 2002 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Прибєга Л. В.Дерев'яні храми Українських Карпат. Київ, 2007 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Ульяновський В. І.Церква в Українській державі 1917 - 1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського). Навч. посібник. Київ, 1997 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Ульяновський В. І.Церква в Українській державі 1917 - 1920 рр. (доба Української Центральної Ради). Навч. посібник. Київ, 1997 (djvu, додано 13.10.10.)


Словники:

 • Огієнко І. (митр. Іларіон).Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. Ю. Мулика-Луцика. Том І. А - Д. Вінніпеґ, 1979 (pdf, додано 13.10.10.)


Художня література:

 • Андрухович Ю. І.Екзотична птахи і рослини з додатком "Індія". Колекція віршів. Івано-Франківськ, 2002 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Костенко Л.Ґіацинтове сонце. Поезії. Київ, 2010 (pdf, додано 13.10.10.)


Різне:

 • Андрєєва О. Ф.Ударні інструменти сучасного симфонічного оркестру. Київ, 1985 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Буц Б. Д., Приходько В. Є., Ткачов Ю. В.Розрахунок режимів різання металів. Навч. посіб. Дніпропетровськ, 2005 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Відомчі будівельні норми України. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди. ВБН В.2.2-45-1-2004. Київ, 2004 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Волосецький Б. І.Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд. Навч. посібник. Львів, 2003 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Горват І., Вассербергер І.Основи джазової інтерпретації. Київ, 1980 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Дубінін І.Гармонія. Київ, 1968 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Егорычева М.Упражнения для развития вокальной техники. Киев, 1980 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Електротехніка. Підручник. Коруд В. І., Гамола О. Є., Малинівський С. М.За заг. ред. В. І. Коруда. Львів, 2005 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Ерофалов-Пилипчак Б.Архитектура имперского Киева. Киев, 2000 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Єгор Мовчан. Спогади, статті, матеріали. Суми, 1999 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Загальна та неорганічна хімія. Підручник для студ. вищ. навч. зак. О. М. Степаненко, Л. Г. Рейтер, В. М. Ледовських, С. В. Іванов. Київ, 2000 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Зайцев Ю. П.Чорноморські береги України. Київ, 2008 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Під ред. В. Г. Петрука. Вінниця, 2007 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Київ. Фотоальбом. Київ, 2006 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Кончаловская Н.Нотная азбука. Киев, 1984 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Кошляков О. Є.Гідрогеологічне моделювання. Підручник. Київ, 2003 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Курорты Украины. Судак. 1971 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Ластухін Ю. О.Хімія природних органічних сполук. Навч. посіб. Львів, 2005 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Макиевский С.Техника игры на ударной установке. Части 1. Киев, 1989 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Манилов В.Учись аккомпанировать на гитаре. Киев, 1988 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Польчина С. М.Основні типи ґрунтів у системі ФАО WRB. Навчальний посібник. Частина 1. Чернівці, 2006 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Посухов В.Земля-берегиня. Полтавщиною - підземними ходами. Полтава, 2007 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Прогулка по Киеву. Путеводитель. Киев, 2009 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Різун В. В.Маси. Київ, 2003 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Рудницький В. Г.Внутрішньоцехове електропостачання. Курсове проектування. Навчальний посібник. Суми, 2007 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Русак Ю.Очерки культурной истории Подкарпатской Руси. Ужгород, 1927 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Савйовский В. В., Болотских О. Н.Ремонт и реконструкция гражданских зданий. Харьков, 1999 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Святослав Ю. Р.З історії шахових олімпіад. Київ, 1983 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Семенко Ю.Шахи в Україні. Нариси з історії шахової гри на українській землі і в діаспорі. Львів, 1993 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Скопенко В. В., Зуб В. Я.Координаційна хімія. Практикум. Підручник. Київ, 2002 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Субботін С. О.Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень. Навч. посібник. Запоріжжя, 2008 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Шегедин О. І., Маляр В. С.Теоретичні основи електротехніки. Частина 1. Навчальний посібник. Львів, 2004 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Soviet theaters 1917 - 1941. A collection of articles. New York, 1954 (djvu, додано 13.10.10.)

Наші банери

0
0
Відтепер ви можете розмістити наш банер на своєму блозі або сайті.


Літера - електронна бібліотека

<a href="http://litera-ua.livejournal.com/"><img src="http://www.ljplus.ru/img4/l/i/litera_ua/litera-animated-banner.gif" width="460" height="60" border="0" alt="Літера - електронна бібліотека"></a>Літера - електронна бібліотека

<a href="http://litera-ua.livejournal.com/"><img src="http://www.ljplus.ru/img4/l/i/litera_ua/litera-banner.gif" width="460" height="60" border="0" alt="Літера - електронна бібліотека"></a>Літера - електронна бібліотека

<a href="http://litera-ua.livejournal.com/"><img src="http://www.ljplus.ru/img4/l/i/litera_ua/litera---banner-smal.gif" width=88 height=31  border=0 alt='Літера - електронна бібліотека'></a>

Оновлення №53 - 30.11.10

0
0
139 томів

Джерела: archive.org, infanata.org, litopys.org.ua. Також дякуємо панові В'ячеславу, conservator_85, stary_pes, o_rest.


Держава:

 • А. Л.Дорога до свідомості. Клівленд, 1917 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Бердиховська Б., Гнатюк О.Бунт покоління. Розмови з українськими інтелектуалами. Київ, 2004 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Герасимович І.Життя й відносини на Радянській Україні. Берлін, 1922 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Гриневецький С.Народ і національність. Популярно-наукова розвідка. Чікаґо (djvu, додано 30.11.10.)
 • Грицай О.Щурі. Малюнок з суспільного підземелля. Відень, 1922 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Грушевський М.Вільна Україна. Нью-Йорк, 1918 (djvu, додано 30.11.10.)
 • До українського робітництва в Америці. Від третього з'яїду Української Федерації Соціалістичної Партії. Нью-Йорк, 1919 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Евшан М.Великі роковини України (1 листопада 1918 до 1 листопада 1919). Відень, 1920 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Еган Е.Економічне положення руських селян в Угорщині. Прага, 1922 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Кавцкі К.Народність і її початки. З додатком В. Будзиновського. Нью-Йорк, 1918 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Красовський І.Тільки з рідним народом... Про ситуацію в середовищі карпатських русинів. Львів, 1992 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Листи від українських хліборобів до української інтегенції. Г. Степовик, М. Подоляк, Т. Олійник, К. Максименко-Тичина, К. Сіврюк. Відень, 1921 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Лібкнехт В.Павуки та мухи. Катеринослав, 1917 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Маланюк Є.Нариси з історії нашої культури. Київ, 1992 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Мицик В. Ф.За законом світового ладу. Трипільська цивілізація і світогляд укр. народу. Київ, 2007 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Ольжич О.Дух руїни. Київ, 2008 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Охримович Ю.Розвиток української національно-політичної думки (djvu, додано 30.11.10.)
 • Пачовський В.Українці, як народ. Нью-Йорк, 1917 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Пропаганда рішень XXVI з'їзду КПРС засобами наочної агітації. Авт.-упоряд. В. В. Мініна. Київ, 1981 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Просвіта. Квітень 1914, №4. Нью-Джерсі, 1914 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Ревюк О.Польща йде. Та й не одна, а дві. Нью-Йорк, 1917 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Тихий П.Своє життя. Розмови на біжучі теми. Київ - Ляйпціґ, 1918 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Шмераль Б.Хто такі соціальні демократи та чого вони хочуть. Чернівці, 1907 (djvu, додано 30.11.10.)


Економіка:

 • Конрад Й.Національна економія. Львів, 1904 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Проблеми становлення та функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Артюшин В. І., Кобець М. І., Пугачов М. І.Київ, 2007 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Франко П.Що кожний повинен знати про змінок. Відень, 1921 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Чужиков В. І.Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник. Київ, 2005 (pdf, додано 30.11.10.)


Етногрфія та фольклор:

 • Буґера І.Весілля на Лемківщині. Івано-Франківськ, 1997 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Гарасимчук Р.Народні танці українців Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці. Львів, 2008 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Дівчина з легенди. Маруся Чурай. Київ, 1974 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Мадзік І., Максимович В.Лемківське весілля. 2002 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Одрехівський Р. В.Різьбярство Лемківщини. Львів, 1998 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Павлешин А.Липовоянські писанки. Загреб, 2009 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Сенько І., Фабрика О.Народна хорова капела "Лемковина". Творча біографія колективу. Львів, 2004 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Соціально-побутові пісні. Упоряд. і передм. О. М. Хмілевської. Київ, 1985 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Тарнович Ю.Лемківщина. Матеріальна культура. Краків, 1941 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Український народний одяг XVII - початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського. Київ, 1988 (djvu, додано 30.11.10.)


Історія:

 • Актуальні напрями дослідження Лемківщини. Історія, постаті, говір. Львів, 2008 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Акція "Вісла"в контексті українсько-польських відносин ХХ століття. Збірник статей за ред. М. Геника. Івано-Франківськ, 1999 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Бабенко Л. И.Песочинский курганный могильник скифского времени. Харьков, 2005 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Багалій Д. І.Історія Слобідської України. Харків, 1918 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Барвінський О.Історія України-Руси. Львів, 1904 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Берестнев С. И.Восточноукраинская лесостепь в эпоху средней и поздней бронзы (II тыс. до н. э.). Харьков, 2001 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Бубенок О. Б.Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI - начало XIII вв.). Киев, 1997 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Волинські грамоти XVI ст. Упор. В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. Київ, 1995 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Высоцкий С. А.Средневековые надписи Софии Киевской (По материалам граффити XI - XVII вв.). Киев, 1976 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Гай-Нижник П.Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917 - 1930 рр.). Київ, 2006 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Геродот із Галикарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом. Київ, 1992 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Грушевський М.Ілюстрована історія України. Київ - Відень, 1921 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Грушевський М.Про батька козацького Богдана Хмельницького. Нью-Джерсі, 1919 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Данилевский В. Н.Энеолит Украины. Киев, 1974 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Дашкевич Р.Артилерія січових стрільців. У боротьбі за київські ворота. Нью-Йорк, 1967 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Дем'ян Г.Таланти Бойківщини. Львів, 1991 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Джеджула Ю.Таємна війна Богдана Хмельницького. Історико-документальна оповідь. Київ, 1995 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Дзиговський А. Н., Островерхов А. С.Стеклянная посуда как историческое явление в памятниках скифо-сарматского времени Украины, Молдовы и Российского Подонья (VI в. до н.э. - IV в. н.э.). Одесса, 2000 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Доброокий. Спогади про Івана Світличного. Київ, 1998 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Документи українського мучеництва під Польщею. Відень, 1921 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Долинський Д.Борба українського народу за волю і незалежність. Огляд подій за рр. 1918, 1919 і 1920. Вінніпеґ - Ман (djvu, додано 30.11.10.)
 • Еврейские погромы 1918 - 1921. Москва, 1926 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Єфіменко Г.Національно-культурна політика ВКП(б) щодо Радянської України (1932 - 1938). Київ, 2001 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Иванова С. В., Петренко В. Г., Ветчинникова Н. Е.Курганы древних скотоводов междуречья Южного Буга и Днестра. Одесса, 2005 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Київ 1941 - 1943. Фотоальбом. Київ, 2000 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Кляшторна Н. О.Акція-51. Останні свідки. Вінниця, 2006 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Козицький А. М., Білостоцький С. М.Кримінальний світ старого Львова. Львів, 2001 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Красовський І.Діячі науки і культури Лемківщини. Довідник. Львів, 2000 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Красовський І., Солинко Д.Хто ми, лемки... Львів, 1991 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Леонтович В.Спомини утікача. Берлін, 1922 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів, 1932 - 1933 роки. Упор. Андреа Ґраціозі. Харків, 2007 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Ліпперт Ю.Історія культури. Нью-Йорк - Відень - Львів - Київ, 1922 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Мальцовска М.Під русиньськым небом. 1998 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Мончак Л., Полиняк І., Юськів Н.Лабова. Лемківське село нашої пам'яті. Івано-Франківськ, 2006 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Назарук О.Слідами українських січових стрільців. Львів, 1916 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Оленич І.Доля Лемківщини. Торонто, 1993 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Онуфрик В.Село Михновець. Спогад з минулого. Ужгород, 1997 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Паславський І. В.Хто і коли заснував місто Львів. Вірогідні й невірогідні дати заснування столиці Галичини. Львів, 2010 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Пастух Р. І.Вулицями старого Дрогобича. Львів, 1991 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Пастух Р., Сов'як П.Історія Дрогобича в датах, подіях і фактах. Львів, 1991 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Савчук Б.Українська етнологія. Івано-Франківськ, 2004 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Січова Організація Українців в Злуч. Державах Америки. Членська книжка. (djvu, додано 30.11.10.)
 • Старчак-Вавричин М. Г.Село Мшана на Лемківщині. Історичний нарис. Львів, 2008 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Тайни цісарської родини в Відні. Опис життя австрійських пануючих. Вінніпеґ - Ман (djvu, додано 30.11.10.)
 • Терський С.Археологія доби Галицько-Волинської держави. Львів, 2008 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Тобілевич С.Рідні гості. Спогади з побуту українських січових стрільців на Степовій Україні. Львів - Київ, 1922 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Толочко П. П.Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Киев, 1987 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Феціца П.Старый лемко оповідат. Краків - Тернопіль, 2004 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Цельняк І. Р."Переселенці". Тисячолітня дорога Холмщини, Підляшшя, Надсяння та Лемківщини. Львів, 2009 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Червак Б. О.Битва за Волинь. Київ, 2003 (pdf, додано 30.11.10.)
 • ЧК-ГПУ-НКВД в Україні. Особи, факти, документи. Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов. Київ, 1997 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Шпак М.Стежниця. Самбір, 1999 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Щербакова Т. А., Кашуба М. Т.Сармато-аланские древности (Курганные захоронения близ с. Мокра). Тирасполь, 1993 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Щур Р., Коханець М.Тустань (Державний історико-культурний заповідник). Історія. Фольклор. Львів, 2002 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Як жив український народ. Коротка історія України. Чернівці, 1909 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Яковенко Н.Українська шляхта з кінця XIV - до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. Київ, 2008 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Krvava kniha. Cast I. Dokumenty k polske okupaci v ukrajinskem uzemi halicskem. Rok 1918 az do prosine 1919. Praga, 1920 (djvu, додано 30.11.10.)
 • The ukrainian terror and the jewish peril. London, 1921 (djvu, додано 30.11.10.)


Літературознавство:

 • Богданов А.Мистецтво й робітничий клас. Київ, 1921 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Літературно-науковий вісник. Pічник ІХ. Том LXXIV. Книга VI. Львів, 1906 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Літературно-науковий вісник. Pічник ІХ. Том XXXV. Львів, 1906 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 10. Київ, 1906 (djvu, додано 30.11.10.)


Медицина:

 • Гавп Р.Психологія дитини. Пер. Л. І. Колесниченко. Харків, 1922 (djvu, додано 30.11.10.)


Мовознавство:

 • Граматика руської мови. Уложили С. Смаль-Стоцькийі Ф. Ґартнер. Відень, 1914 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Красовський І.Прізвища галицьких лемків у XVIII ст. Львів, 1993 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Східнослобожанські українські говірки. Нотатки до мовного портрета переседенців з Лемківщини. Луганськ, 2006 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Ткаченко О.Поліпшення початкового навчання (djvu, додано 30.11.10.)


Словники:

 • Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. Ю. Мулика-Луцика. Том ІІ. Е - Л. Вінніпеґ, 1982 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. Ю. Мулика-Луцика. Том ІІІ. М - О. Вінніпеґ, 1988 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. М. Ласло-Куцюк. Том ІV. П - Я. Вінніпеґ, 1994 (pdf, додано 30.11.10.)(pdf, додано 30.11.10.)
 • Пиртей П. С.Короткий словник лемківських говірок. Івано-Франківськ, 2004 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Яворницький Д. І.Словник української мови. Том І. А - К. Катеринослав, 1920 (djvu, додано 30.11.10.)


Релігія і церква:

 • Акафист преподобным и богоносным отцем нашим Антонию и Феодосию Печерским. Коломыя, 1903 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Єргензен Й.Притчі. Львів, 1922 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Збірник песней церковних. Зібрав о. О. Козаневич. Жовква, 1898 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Катрій Ю. Я., о. Пізнай свій обряд. Літургійний рік української католицької церкви. Частина І. Нью-Йорк - Рим, 1982 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Левдар И.Жизнь св. Георгия. Ужгород (djvu, додано 30.11.10.)
 • Патріарх протестантів Мартин Лютер. Філадельфія, 1917 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Свєнціцька В. І., Сидор О. Ф.Спадщина віків. Укр. малярство XIV - XVIII ст. у музейних колекціях Львова. Львів, 1990 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Священномученик Василій, Митрополит Київський і всієї України. Київ-Тернопіль, 2008 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Стороженко Н. В.Западно-русские провинциальные сеймики во второй половине XVII века. Киев, 1888 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Томашівський С.Церковний бік української справи. Відень, 1916 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Утрення во святую и великую неделю Пасхи. Коломыя, 1907 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Франко І.Народна справа і попи. Нью-Йорк, 1918 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Bishop G. B. H. Tales of Moscovy and the Ukraine. London (djvu, додано 30.11.10.)


Філософія:

 • Декарт Р.Метафізичні розмисли. Київ, 2000 (pdf, додано 30.11.10.)


Художня література:

 • Барвінок Г.Русалка. Коломия (djvu, додано 30.11.10.)
 • Валентин В.Перезва. Відень - Київ, 1921 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Гашек Я.Пригоди бравого вояка Швейка. Київ, 1990 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Крат П.Коли зійшло сонце. Оповідання з 2000 року. Торонто 1918 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Лепкий Б.Писання. Том ІІ. Проза. Київ - Ляйпціґ (djvu, додано 30.11.10.)
 • Летючий корабель. Катеринослав - Кам'янець - Ляйпціґ, 1920 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Мамін-Сибиряк Д. Н.Чутлива совість. Татко. Коломия (djvu, додано 30.11.10.)
 • Перша читанка. Склав А. Воронецьз малюнками Ю. Магалевського. Катеринослав - Кам'янець - Ляйпціґ, 1921 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Руська письменність. ІV. Твори Амвросія Метлинськогоі Миколи Костомарова. Видання друге. Львів, 1914 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Толстой Л. Н.Живий труп. Пер. П. Білоскурський. Коломия (djvu, додано 30.11.10.)
 • Черкасенко С.Рідна школа. Читанка третя. Київ - Львів - Відень, 1919 (djvu, додано 30.11.10.)


Різне:

 • Громов С.Імена видатних людей у вилицях Львова. Львів, 2001 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Каталог української книгарні ім. Тараса Шевченка. Чікаґо, 1926 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Компанець А.Робітники Ю. С. (djvu, додано 30.11.10.)
 • Рудницький С.Початкова географія. Для народних шкіл. Київ - Львів - Відень, 1919 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Український штукар. 212 гарних штук до забави. Нью-Джерсі, 1918 (djvu, додано 30.11.10.)Нагадаю, що код для розміщення банеру "Літери"можна взяти тут.

Оновлення №54 - 27.12.10

0
0
81 том.

Джерела: rutracker.org, mirknig.com, infanata.com, platonanet.org.ua

Дякуємо за допомогу adzja, пану В'ячеславу та анонімним дописувачам.


Біологія, екологія:

 • Лаптєв О. О.Екологія рослин з основами біогеоценології. Київ, 2001 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Остапко В. М.Сосудистые растения юго-востока Украины. Донецк, 2010 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Червона книга України. Тваринний світ. За ред. І. А. Акімова. Київ, 2009 (pdf, додано 27.12.10.)


Держава (ідеологія, політика, право):

 • Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова I. В.та ін. Цивільне право України. Підручник. Т.1. Київ, 2004 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова I. В.та ін. Цивільне право України. Підручник. Т.2. Київ, 2004 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Організація судових та правоохоронних органів. Підручник. За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. Харків, 2008 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Підопригора О. А., Харитонов Є. О.Римське право. Підручник. Київ, 2006 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах. Київ, 2006 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Michna E. Lemkowie. Grupa etniczna czy narod. Krakow, 1995 (pdf, додано 27.12.10.)


Економіка:

 • Владимирська А., Владимирський П.Реклама. Навчальний посібник. Київ, 2006 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я.Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП). Тернопіль, 2003 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Попович П. Я.Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Підручник. Тернопіль, 2001 (pdf, додано 27.12.10.)


Етнографія та фольклор:

 • Барна А.Як я сой заспівам... Лемківськы народны співанкы. Ліґниця, 1995 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Будь здрава, землице. Українські народні пісні про еміграцію. Упор. С. Й. Грици. Київ, 1991 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Дзьобко Й."Чиє то полечко не зоране?"й інші народні пісні. Вінніпеґ - Вірден, 1956 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Етнографічний збірник. Том ХХХІХ - ХL. Народні пісні з галицької лемківщини. Тексти й мелодії. Зібрав Ф. Колесса. Львів, 1929 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Квітуче народне мистецтво. Вишивка, тканини, кераміка та писанки на Сокальщині. Львів, 1964 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Кедь собі заспівам. Збірник народних пісень для дитячих, молодіжних і жіночих хорів в обробці Юрія Сенька. Пряшів, 1993 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Лемківське весілля й весільні співанки. Упор. В. Гунянка. Клівленд, 1933 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Лемківські народні пісні. Упор. І. Майчик. Київ, 1970 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Лемковскы народны співанкы. Собрал Сын Лемка. Клівленд, 1935 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Маковицькі нути. Збірник народних пісень з окружних конкурсів Маковицька Струна. Bratislava, 1997 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Манько В. 1464 взірці українських народних писанок. Львів, 2005 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Наймитські та заробітчанські пісні. Упор. С. Й. Грица, О. І. Дей, М. Г. Марченко. Київ, 1975 (pdf, додано 27.12.10.)
 • У лузі калина так гарно цвіте. Збірник українських народних пісень. Упор. В. Савчук. Івано-Франківськ, 2000 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Українські народні пісні з лемківщини. Зібрав О. Гижа, Заг. ред. С. Грици. Київ, 1972 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Chudobin A.Взяв би я бандуру... пісні украінські і лемковські. Wrozlaw (pdf, додано 27.12.10.)
 • Kroh M. A Guide to the Sacz Ethnographic Park. Nowy Sacz, 2003 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Olszowka S. Gorom dolinom. Lemkowskie spiewanie. Bielsko-Biala, 2003 (pdf, додано 27.12.10.)


Історія:

 • Акти Житомирського гродського уряду 1590 - 1635 рр. Підготував В. М. Мойсієнко. Житомир, 2004 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Барна А.Ковальчык тернистой істориі села Чорне на Лемковині 1870 - 1970. Ліґниця, 1996 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Гайко Г., Білецький В., Мікось Т., Хмура Я.Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нариси з історії). Донецьк, 2009 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Гедьо А. В.Греки Північного Приазов'я (1778 - 1875 рр.). Автореферат. Донецьк, 1997 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Грациози А.Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917 - 1933. Москва, 2001 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Журавльов Д. В.Україна та Росія. Як брати горщики побили. Харків, 2009 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Зайцев А. К.Черниговское княжество Х - ХІІІ в. Москва, 2009 (pdf, додано 27.12.10.)
 • История Лемковины в V Частях. И. Ф. Лемкин. Нью-Йорк, 1969 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Історія України. Під ред. В. А. Смолія. Київ, 1997 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Козуб Ю. І.Некрополь Ольвії. V - IV ст. до н.е. Київ, 1974 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Літопис УПА. Нова серія. Том 8. Волинь, Полісся, Поділля. УПА та запілля. 1944 - 1946. Київ - Торонто, 2006 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Літопис УПА. Нова серія. Том 9. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля. Протоколи допитів... Київ - Торонто, 2007 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Малаков Д.Оті два роки... у Києві при німцях. Київ, 2002 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Поліщук В.Гірка правда. Злочинність ОУН-УПА (сповідь українця). Торонто - Варшава - Київ, 1995 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Проблеми вивчення історії української революції 1917 - 1921 рр. Київ, 2002 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Русин К.Обереги Бескидів. Книга про Лемківщину. Брошнів, 2000 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Супруненко О. Б., Шерстюк В. В., Пуголовок Ю. О.Селітроварницький стан на Більському городищі. Київ, 2010 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Тоїчкін Д.Козацька шабля XVII - XVIII ст. Історико-зброєзнавче дослідження. Київ, 2007 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Харітонов Д.Українські паперові гроші, 1917 - 2005. Київ, 2005 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Шкоропад Д. О., Савон О. А.Прилуччина. Енциклопедичний довідник. За ред. Г. Ф. Гайдая. Ніжин, 2007 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Яровий В. І.Історія західних та південних слов'ян у ХХ ст. Курс лекцій. Київ, 1996 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Barna A. Z pamietnika wysiedlenca. Wspomnienia. Legnica, 2004 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Chudyk A. Kasarnia powodem dramatu 1939 - 1944. 2002 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Duly W. The Rusins in Minnesota. 1993 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Durda S. Lemkowie. Deportacja i osadnictwo ludnosci lemkowskiej na Srodkowym w latach 1947 - 1960. 1998 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Horbal B. Dzialnosc polityczna lemkow na Lemkowszczyznie 1918 - 1921. Wroclaw, 1997 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Moklak J. Lemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej. Zagadnienia polityczne i wyznaniowe. Krakow, 1997 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Pudlo K. Lemkowie. Proces wrastania w srodowisko dolnego slaska 1947 - 1985. Wroclaw, 1987 (pdf, додано 27.12.10.)


Математика, фізика:

 • Банах С.Курс функціонального аналізу. Лінійні операції. Київ, 1948 (djvu, додано 27.12.10.)


Медицина:

 • Атлас хірургічних операцій і маніпуляцій. За ред. Л. Я. Ковальчука, В. М. Поліщуката ін. Тернопіль - Рівне, 1997 (pdf, додано 27.12.10.)


Мовознавство:

 • Мацюк Р.Суржик для інтеліґенції. Львів, 2004 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Фонтанській Г., Хомяк М.Ґраматыка лемківського языка. Катовіце, 2000 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Program nauczania jezyka lemkowskiego (rusinskiego) dla szkoly podstawowej i gimnazjum. Warszawa - Legnica, 1999 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Stieber Z. Dialekt Lemkow. Fonetyka i fonologia. Wroclaw - Warszawa - Krakow - Gdansk - Lodz, 1982 (pdf, додано 27.12.10.)


Словники:

 • Горощак Я.Перший лемківско-польскій словник. Лєґніца, 1993 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Kratky rusinsky slovnik. A. Hnat. Trebisov, 2003 (pdf, додано 27.12.10.)


Релігія і церква:

 • Brykowski R. Lemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Slowacji i Rusi Zakarpackiej. 1986 (pdf, додано 27.12.10.)


Різне:

 • Інформатика. Базовий курс. Основи алгоритмізації та програмування. Караванова Т. П.Шепетівка, 2007 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Майчик І.Збірка вокально-хорових творів та романсів на слова Богдана-Ігоря Антонича. Львів, 2004 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Малярчук С. М.Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах. Довідково-навчальний посібник. 10-11 класи. Харків, 2007 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Проектування систем керування на однокристальних мікро-ЕОМ. Київ, 1998 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Робочий зошит з сольфеджіо. 1 клас. Методичний посібник. Упор. І. Є. Ткаченко. Київ, 2002 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Робочий зошит з сольфеджіо. 2 клас. Методичний посібник. Упор. І. Є. Ткаченко. Київ, 2003 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Робочий зошит з сольфеджіо. 3 клас. Методичний посібник. Упор. І. Є. Ткаченко. Київ, 2004 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Робочий зошит з сольфеджіо. 4 клас. Методичний посібник. Упор. І. Є. Ткаченко. Київ, 2005 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Робочий зошит з сольфеджіо. 5 клас. Методичний посібник. Упор. І. Є. Ткаченко. Київ, 2007 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Слухаємо та записуємо музику П. І. Чайковського. Збірка одноголосних диктантів. Харків, 2001 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Цимбал С. Й.Підземне будівництво. Навчальний посібник. Київ, 2004 (djvu, додано 27.12.10.)


Філософія:

 • Гусєв В. І.Вступ до метафізики. Навчальний посібник. Київ, 2004 (djvu, додано 27.12.10.)


Художня література:

 • Мамо куп мі книжку. Антольоґія діточой поезиі. Упор. П. Трохановскій. Nowy Sacz, 1995 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Шевченко Т. Г.Кобзарь. СПб, 1867 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Юрковский П. С.Руковины. Драматична картина из житья лемков. Нью-Йорк, 1960 (pdf, додано 27.12.10.)

Оновлення №55 - 28.12.10

0
0
50 томів.

Джерела: rutracker.org, youalib.com, infanata.com


Біологія, екологія:

 • Заповедная природа Донбасса. Путеводитель. Донецк, 1987 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Определитель фауны Черного и Азовского морей. Том первый. Свободноживущие беспозвоночные. Простейшие губки, кишечнополостные, черви, щупальцевые. Киев, 1968 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Определитель фауны Черного и Азовского морей. Том второй. Свободноживущие беспозвоночные. Ракообразные. Киев, 1969 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Определитель фауны Черного и Азовского морей. Том третий. Свободноживущие беспозвоночные. Членистоногие, моллюски, иглокожие, щетинкочелюстные, хордовые. Киев, 1972 (djvu, додано 28.12.10.)


Держава:

 • Атлас Донецкой области. Москва, 1982 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Закордонне українство і Донеччина. Вчора, сьогодні, завтра. Матеріали науково-практичної конференції. Донецьк, 2008 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Керманичі Донецького краю. Біобібліографічний покажчик до 75-річчя від часу утворення Донецької області. Донецьк, 2007 (djvu, додано 28.12.10.)


Етнографія та фольклор:

 • Костыря И. С.Думы о Донбассе. Донецк, 2007 (pdf, додано 28.12.10.)


Історія:

 • Альтер М.Шаги к мечте. Донецк, 2007 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Антонов-Овсеенко В. А.Записки о гражданской войне. Том третий. Москва - Ленинград, 1932 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Антонов-Овсеенко В. А.Записки о гражданской войне. Том четвертый. Москва - Ленинград, 1933 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Артем на Украине. Документы и материалы. Харьков, 1961 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Бадасен Г. В.Постраницам истории села Ялта (Из воспоминаний о родине моей и моих предков). Мариуполь, 2007 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Бурдо Н. Б., Відейко М. Ю.Трипільська культура. Спогади про золотий вік. Харків, 2008 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Весь Луганск в кармане. Адрес-календарь и справочная книга города и окресностей на 1912 год (djvu, додано 28.12.10.)
 • Гайдук В. А., Ляшенко В. Г., Мозговий В. І., Навка І. П.Юз і Юзівка. Донецьк, 2000 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Дедов В. Н.Святогорский историко-культурный заповедник. Путеводитель (djvu, додано 28.12.10.)
 • Донецк. Историко-экономический очерк. Донецк, 1969 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Донецкий краеведчески музей. Путеводитель. Донецк, 1966 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Ежегодный справочник Славяносербского уездного земства на 1914 год. Луганск, 1914 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Историческое описание земли Войска Донского. Новочеркасск, 1903 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Каталог поштових марок, конвертів та карток України (1918 - 2008). Підгот. Гонцарюк І. В., Рипела Д. В. 2008 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Красников Б. А.Участники подпольно-партизанского антифашистского движения на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории города Донецка в 1941 - 1943 гг. Донецк - Москва, 2005 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Музей истории и культуры города Луганска. Путеводитель. Луганск, 2007 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Олейников М. Я.Саур-Могила. Путеводитель. Донецк, 1976 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Пірко В. О.Оборонні споруди в межиріччі Дніпра і Сіверського Дінця (друга половина XVII - XVIII ст.). Донецьк, 2007 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Сергійчук В. І.Український здвиг. Закерзоння. 1939 - 1947. Київ, 2004 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Сергійчук В. І.Український здвиг. Наддніпрянщина. 1941 - 1955. Київ, 2005 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Сергійчук В. І.Український здвиг. Поділля. 1939 - 1955. Київ, 2005 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Сергійчук В. І.Український здвиг. Прикарпаття. 1939 - 1955. Київ, 2005 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Статюк И.От обороны к наступлению. Москва, 2006 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Темир С. К.Очерки об истории села Старомлиновка. Мариуполь, 2007 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Украинский национализм и Донбасс. Историческая ретроспектива. Сборник материалов. Донецк, 2010 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Штейфон Б.Кризис добровольчества. Белград, 1928 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Юзовка в открытках. Каталог. Сост. И. Г. Черепахина. Донецк, 2003 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Iuzovka and revolution. Vol. I. Life and work in Russia's Donbass, 1869 - 1924. T. H. Friedgut. New Jersey, 1989 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Iuzovka and revolution. Vol. II. Politica and revolution in Russia's Donbass, 1869 - 1924. T. H. Friedgut. New Jersey, 1994 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Workers, strikes, and pogroms. The Donbass-Dnepr bend in late imperial Russia, 1870 - 1905. Charters Wynn. New Jersey, 1992 (djvu, додано 28.12.10.)


Медицина:

 • Анатомія людини. Том перший. За ред. В. Г. Черкасовата А. С. Головацького. Вінниця, 2006 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Анатомія людини. Том другий. За ред. В. Г. Черкасовата А. С. Головацького. Вінниця, 2007 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Державна фармакопея України. Доповнення 1. Харків, 2004 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Садлер Т. В.Медична ембріологія за Ланґманом. Львів, 2001 (djvu, додано 28.12.10.)


Мовознавство:

 • Крючков Г. Г.Французька мова. Початковий курс. Підручник. Київ, 2009 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Осадча Ю. Б., Юрків Л. М., Черноног О. М., Кононенко В. Г.Арабська мова. Початковий рівень. Київ, 2006 (pdf, додано 28.12.10.)


Релігія і церква:

 • Дедов В. Н.Святые горы. От забвения к возрождению. Киев, 1995 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Копыл А. Г.Из истории храмов Бахмута. Артемовск, 1993 (djvu, додано 28.12.10.)


Різне:

 • Химченко В. А.Заповедными тропами Донетчины. Очерки. Донецк, 2008 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. Автор-упорядник Л. А. Пономаренко. Київ, 2001 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. Автор-упорядник Л. А. Пономаренко. Київ, 2010 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Ясиненко Н.Скульптура, живопись. Каталог. Донецк, 1983 (djvu, додано 28.12.10.)

Бібліотека дореволюційних видань Російської імперії

0
0
Час від часу відвідувачі бібліотеки запитують про видання до 1917-го року (або пропонують їх завантажити), тож, виявляється, не всі з вас знають про існування бібліотеки arheologia - Gbooks.Archeologia.Ru.

Це зібрання книжок з сервісу books.google.com. Бібліотека містить десятки тисяч томів, повний перелікнаявних книжок важить 5 Мб. Загальна тематика - історія, видання Російської імперії до 1917 р., абсолютна більшість - російською мовою. "Літера"намагається не дублювати наявні там книжки (вже продубльовані не видаляються).

Тож дореволюційні видання варто шукати саме там.

Оновлення №56 - 01.03.11

0
0
65 томів

Джерела: provid.org, r2u.org.ua, archive.org, books.google.com, infanata.com, o_rest, odin_1, cyrill_lipatov, скани від пана В'ячеслава, vipbook.info.Біологія, екологія:

 • The Handbook of Environmental Chemistry. Volume 5, Part Q. The Black Sea Environment. Kostianoy A., Kosarev A. N. 2008 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Yablokov A. V., Nesterenko V. B., Nesterenko A. V., Sherman-Nevinger J. D. Chernobyl. Consequences of the Catastrophe for People and the Environment. 2010 (djvu, додано 01.03.11.)


Економіка:

 • Allina-Pisano J. The Post-Soviet Potemkin Village. Politics and Property Rights in the Black Earth. Cambridge, 2008 (pdf, додано 01.03.11.)


Літературознавство:

 • Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ ст. Упоряд. Г. А. Нудьга. Київ, 1959 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Драгоманов М.Оповідання про заздрих богів. 1915 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У трьох книгах. Книга перша. за ред. П. М. Федченка. Київ, 1996 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Комаров М.Українська драматургія. Збірка бібліографічних знадобів до історії драми і театра українського (1815 - 1906 р.). Одеса, 1906 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Українські літературні альманахи і збірники ХІХ - початку ХХ ст. Бібліографічний покажчик. Склав І. З. Бойко. Київ, 1967 (pdf, додано 01.03.11.)


Мовознавство:

 • Народна школа. Четверта часть. Львів, 1922 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Потебня А. А.О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1914 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Shevelov G. Y. A prehistory of slavic. The history phonology of common slavic. Heidelberg, 1964 (pdf, додано 01.03.11.)


Словники:

 • Дарморос М., Дарморос Л.Словник технічної термінології. 1926 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Русько-німецький словар. Уложив О. Попович. Чернівці, 1904 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Словник української мови. П. Білецький-Носенко. Київ, 1966 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Словник української мови. Упор. Б. Грінченко. За ред. С. Єфремова, А. Ніковського. Том ІІІ. К - Н. Київ, 1928 (djvu, додано 01.03.11.)


Релігія і церква:

 • Лужницький Л.Оставитє детєй, приходити ко мне. Ч. ІІІ. Поясненє до науки катихизму. Львів, 1911 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Служба Божа св. Йоанна Золотоустого. Торонто (djvu, додано 01.03.11.)
 • Указатель святыни и священных достопамятностей Киева. 1853 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Церква Богородиці Десятинна в Києві. До 1000-ліття освячення. Київ, 1996 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Ramet S. P. Religious Policy in the Soviet Union. Cambridge, 2005 (pdf, додано 01.03.11.)


Різне:

 • Левітас Й. Я., Басюк В. М.Все про марки. Київ, 1975 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Левитас И.С марками в страну знаний (заметкио почте и филателии). Киев, 1987 (djvu, додано 01.03.11.)


Філософія:

 • Левинський В.Етика і соціалізм. Прага, 1922 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Левинський В.Мистецтво і соціалізм. Відень - Київ, 1920 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Мінаков М.Історія поняття досвіду. Київ, 2007 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Огородник І. В., Русин М. Ю.Українська філософія в іменах. Навч. посібник. За ред. М. Ф. Тарасенка. Київ, 1997 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Платон. Оборона Сократа. Київ - Ляйпціґ (djvu, додано 01.03.11.)
 • Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. Упорядники В. В. Лях, В. С. Пазенок. Київ, 1996 (pdf, додано 01.03.11.)


Художня література:

 • Страшний монах Распутін, або Тайни Царського Двора. І. М. Ґ.Едмонтон, 1918 (djvu, додано 01.03.11.)


Держава:

 • Бочковський І.Національна справа (статті про національне питання в зв'язку з сучасною війною). Відень, 1918 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Левинський В.Селянство і соціалдемократія. Додаток - аграрні програми соціалістичних партій. Львів, 1910 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Щипавка Г."Projekt na zniszczenie Rusi". Чернівці, 1903 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Aslund A., Dabrowski M. Europe after Enlargement. Cambridge, 2007 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Balmaceda M. M. On the Edge. Ukrainian - Central European - Russian security triangle. Budapest, 2000 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Kusсhnir W. Die Ukraine und ihre Bedeutung im gegenwartigen Krieg mit Russland. Wien, 1915 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Revyuk E. Polish atrocities in Ukraine. New York, 1931 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Wolczuk K. The Moulding of Ukraine. The Constitutional Politics of State Formation. Budapest, 2001 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Zaleska Onyshkevych L. M. L., Rewakowicz M. G. Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe. New York - London, 2009 (pdf, додано 01.03.11.)


Історія:

 • Головко А. Б.Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях Х - первой половины ХІІІ вв. Киев, 1988 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху. СПб, 2005 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Еврейские хроники XVII столетия (эпоха "хмельничины"). Боровой С. Я.Иерусалим, 1997 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Капустянський М.Похід українських армій на Київ - Одесу в 1919 році (короткий воєнно-історичний огляд). Части І і ІІ. Львів, 1921 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Мончиньська М.Велике переселення народів. Історія неспокійної епохи IV та V століть. Курс лекцій. Київ, 2009 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Патриляк І. К., Боровик М. А.Україна в роки Другої світової війни. Спроба нового концептуального погляду. Ніжин, 2010 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Пачовський В.Історія Підкарпатської Руси. Ужгород, 1920 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Сарматские древности Днестро-Дунайского междуречья. I. Курганные могильники Алкалия и Хаджидер II. Субботин Л. В., Дзиговский А. Н.Киев, 1990 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Сарматские древности Днестро-Дунайского междуречья. II. Курганные могильники Дивизийский и Белолесский. Субботин Л. В., Дзиговский А. Н.Киев, 1990 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Сарматские древности Днестро-Дунайского междуречья. III. Курганные могильники Васильевский и Кубей. Субботин Л. В., Дзиговский А. Н.Киев, 1990 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Середньовічні замки Європи. І. С. Пустиннікова, Н. Ю. Безпалова. Харків, 2010 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Скифские погребальные памятники степей Северного Причерноморья. Киев, 1986 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Сколівщина. Львів, 1996 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Смыслов О. С.Степан Бандера и борьба ОУН. Москва, 2011 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории г. Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации. 1943 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Тютюнник Ю. О.Революційна стихія. Зимовий похід 1919-20 рр. Львів, 2004 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Чертомлык. А. Ю. Алексеев, В. Ю. Мурзин, Р. Ролле. Киев, 1991 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Чигирин И.Миф и правда о "сталинском голодоморе". Об украинской трагедии в 1932 - 1933 годах. Великие Луки, 2009 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Штендера Я.Засуджений до розстрілу. Львів, 1995 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Biographical dictionary of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century. Edited by W. Roszkowski, J. Kofman. New York - London, 2008 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Brown K. A biography of no place. From ethnic borderland to soviet heartland. Cambridge - London, 2003 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Glantz D. M., Orenstein H. S. Battle for the Ukraine. The Korsun-Shevchenkovskii Operation (Cass Series on the Soviet (Russian) Study of War, 15). London, 2005 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Hirsch M., Spitzer L. Ghosts of home. The afterlife of Czernowitz in jewish memory. Berkley - Los Angeles - London, 2010 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Kouchnire M. L'Ukraine l'Europe orientale et la conference de la Paix. Paris, 1919 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Liber G. O. Soviet nationality policy, urban growth, and iIdentity change in the Ukrainian SSR 1923-1934. Cambridge, 2002 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Naimark N. N. Stalin's Genocides. Princeton, 2010 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Snyder T. Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin. New York, 2010 (pdf, додано 01.03.11.)


Оновлення №57 - 09.03.11

0
0
67 томів

Джерела: elib.nplu.org, nplu.org, provid.org.


Біологія, екологія:

 • Українська етномофауністика. Том 1, № 1. Київ, 2010 (djvu, додано 09.03.11.)
 • Українська етномофауністика. Том 1, № 3. Київ, 2010 (djvu, додано 09.03.11.)
 • Українська етномофауністика. Том 1, № 4. Київ, 2010 (djvu, додано 09.03.11.)


Держава:

 • Могилянский М.О культурном творчестве. Украинская проблема. СПб, 1916 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Овсянникова А., Безкровний Ю.Національний культурний центр у Москві та духовна еліта України. Москва, 2011 (pdf, додано 09.03.11.)


Етнографія та фольклор:

 • Брик І.Чужі про українську народну пісню. Львів, 1927 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Буґера І.Українське весілля на Лемківщині. Львів, 1936 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Драгоманов М.Нові українські пісні про громадські справи (1764 - 1880). Київ, 1918 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Етнографічний збірник. Том ХХV. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав В. Гнатюк. Т. IV. Казки, легенди, новели, історичні спомини з Банату. Львів, 1909 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Кобзарь Остап Вересай. Его музыка и исполняемые им народные песни. Киев, 1874 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Лапа В. П.Полтавські різьбарі. Яків Халабудний, Василь Гарбуз. Харків, 1937 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Левитська Л. А.Селянський стінний розпис на Поділлі (Зіньківський та Солобковецький р.). Київ, 1928 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Лисенко С. И.Очерки домашних промыслов и ремесел Полтавской губернии. Выпуск III. Промыслы Лохвицкого уезда. Полтава, 1904 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Матеріали до етнології. ІІІ. Матеріали до монографії c. Старосілля. Київ, 1931 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Рулін П. І.Українська пісня в старовинному російському співанику. I - IV. Київ, 1924 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Співаник (pdf, додано 09.03.11.)
 • Століття "Малороссийских песен"М. О. Максимовича. Київ, 1927 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Українське мистецтво. І. Деревляне будівництво і різьба на дереві. Улаштував В. Щербаківський. Львів, 1913 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Шейковский К.Быт подолян. Выпуск І. Киев, 1859 (pdf, додано 09.03.11.)


Історія:

 • Гун, О. ф.Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малоросию в осени 1805 года. Часть первая. Путешествие от Москвы до Почепа. Москва, 1806 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Дорошенко В.Систематичний покажчик до "Київської старини"і "України". Критична оцінка, поправки й доповнення. Львів - Київ, 1912 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Дубровський В.Чергові завдання сучасного музейного будівництва на Вкраїні. Київ, 1927 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Історія української культури. Під заг. ред. І. Крип'якевича. Львів, 1937 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. Киев, 1898 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Каталог ювілейної виставки українського друкарства. Склав С. І. Маслов. Київ, 1925 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Маслов С.Друкарство на Україні в XVI - XVIII ст. Київ, 1924 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Нидерле Л.Быт и культура древних славян. Прага, 1924 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Огієнко І.Свято української культури. Нарис з історії початків українського друкарства. Варшава, 1924 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Праці одеської центральної наукової бібліотеки. Одеса, 1927 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Рубінштейн С. Л., Штейнванд Г. Д.Одеська періодична преса років революції та громадянської війни 1917 - 1921. Одеса, 1929 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Сецинский Е. И.Семейная жизнь в Подолии в первой половине прошлого века. Киев, 1891 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Шмит Ф. И.Искусство древней Руси Украины. Харьков, 1919 (pdf, додано 09.03.11.)


Літературознавство:

 • Дубинський Г.Наш літературний Парнас. Сучасні українські письменники в шаржах. Харків - Київ, 1930 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Харьковский Демокрит. Части 1, 2, 3. Январь - июнь 1916 г. Харьков, 1916 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Чужбинский А.Воспоминания о Т. Г. Шевченко. СПб, 1861 (pdf, додано 09.03.11.)


Математика, фізика:

 • Бушок Г. Ф., Венгер Є. Ф.Курс фізики. У 3 кн. Кн. 2. Електрика і магнетизм. Київ, 2003 (djvu, додано 09.03.11.)


Мовознавство:

 • Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси). П. І. Білоусенко, І. О. Іншакова, К. А. Качайло, О. В. Меркулова, Л. М. Стовбур. Запоріжжя - Кривий Ріг, 2010 (pdf, додано 09.03.11.)


Релігія і церква:

 • Мясоедов В.Фрески северного притвора Софийского собора в Киеве. СПб, 1915 (pdf, додано 09.03.11.)


Різне:

 • 2 всеукраїнська художня виставка. Київ - Одеса - Донбас - Харків, 1929 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Антонович Д.Дмитро Безпечний (1825 - 1913). Прага, 1926 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Антонович Д.Олександер Мурашко (1875 - 1919). Прага, 1925 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Антонович Д.Триста років українського театру (1619 - 1919). Прага, 1925 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Балика Д. А.Про рекомендаційну бібліографію. Київ, 1927 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Балика Д. А.Рекомендаційна й критична бібліографія. Київ, 1928 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Биківський Л.Бібліотечна справа в Чехословаччині. Київ, 1925 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Всеукраїнська академія наук. Театральний музей. Звіт. 1926 - 1929. Київ, 1930 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Герро. Мария Башкирцева. Критико-библиографический очерк. Москва, 1905 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Каталог виставки, присвяченої Миколі Лисенкові. З нагоди 85-ліття з дня його народження і 15-ліття з дня смерти (1842 - 1912 - 1927). Київ, 1927 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Качмарська С.Марія Башкирцева (1860 - 1884). Прага, 1927 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Кисіль О.Український театр. Популярний нарис історії українського театру. Київ, 1925 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Клименко П.Графіка шрифту в Острозькій біблії. Київ, 1925 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Модзалевський В.Основні риси українського мистецтва. Чернігів, 1918 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Нарбут Г.Посмертна виставка творів. 1926 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Портреты Н. В.Гоголя. Москва, 1909 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Размаде А.Наша опера и её хозяйство. Киев, 1886 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Рудинський М.Архітектурне обличчя Полтави. Полтава, 1919 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Рулін П.Марія Заньковецька. Життя і творчість. Київ, 1929 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Савченко Я.Народження українського радянського кіна. Три фільми О. Довженка. Київ, 1930 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Скворцов А.Жизнь художника Тараса Шевченко. Москва, 1929 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Труди інституту книгознавства. Том ІІ. Бібліотека і читач на Україні. Харків - Київ, 1930 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Українське малярство. Т. Шевченко. Київ, 1930 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Український Мистецький Гурток "Спокій". 5 літ праці. Варшава, 1929 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Український мистецький гурток "Спокій". Каталоґ V виставки, Варшава, черв. 1931. Варшава, 1931 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Холодний П. І.Каталог посмертної виставки праць. Львів, 1931 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Чарнецький С.Золотий вік українського театру. Львів, 1916 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Чуковський К.Ілля Рєпін. Харків, 1937 (pdf, додано 09.03.11.)


Філософія:

 • Наторп П.Народна культура й культура особистості. Львів, 1921 (pdf, додано 09.03.11.)

Оновлення №58 - 08.04.11

Next 2
0
0
164 томи.

Джерела: books.google.com, cm0k.info, elib.nplu.org, gigapedia.com, history.org.ua, vidrodzhenia.org.ua, hurtom.com, infanata.com, lingvarium.org, memory.gov.ua, rutracker.org, скани від пана В'ячеслава, ...

Дякую всім, хто виправляв наявні помилки, а в особливості cm0kза виявлення багатьох не працюючих посилань.

Виокремлено новий розділ - "Мистецтво" (архітектура, музика, образотворче мистецтво, театр).


Біологія, екологія:

 • Ключко З.Совки України. Київ, 2006 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Красильникова Т. В.Біологія. 10 - 11 класи. Наочний довідник. Київ - Харків, 2006 (pdf, додано 08.04.11.)


Держава (ідеологія, політика, право):

 • Бандеризация Украины - главная угроза для России. Автор-составитель Ю. К. Козлов. Москва, 2008 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Вячеслав Липинський та його доба. Упор. Т. Осташко, Ю. Терещенко. Київ - Житомир, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Галушко К.Украинский национализм. Ликбез для русских, или Кто и зачем придумал Украину. Київ, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Головатий М. Ф.Політична психологія. Навчальний посібник. Київ, 2001 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Куйбіда В. С.Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування. Київ, 2004 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Кучма Л.Украина - не Россия. Москва, 2004 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Независимая Украина. Крах проекта. М. Калашников, С. Бунтовский. Москва, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Перспективи судово-правової реформи в Україні. Збірник наукових публікацій. За ред. С. В. Ківалова. Одеса, 2009 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Права великі тепер ми маєм (фольклор). Київ, 1939 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Трубайчук А.Брудершафт двох диктаторів. Київ, 1993 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Цивільне право України. Підручник. Харитонов Є. О., Старцев О. В.Київ, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Четверікова Л. О., Привалова Ю. О.Сучасна парадигма метасоціального інституту. Історико-теоретичні виміри соціальної держави. Львів, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Широкорад А. Б.Россия и Украина. Когда заговорят пушки... Москва, 2007 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Штепа П.Мафія і Україна. Львів, 2002 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Jagmin T. Polacy grekokatolicy na ziemi Czerwienskiej. Lwow, 1939 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Rolle M. Kochajmy nacze Wschodnie Kresy. Lwow, 1919 (djvu, додано 08.04.11.)


Економіка:

 • Судова бухгалтерія. Підручник. В. М. Глібко, О. П. Бущан. Київ, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)


Етнографія та фольклор:

 • Боровиковський Л.Байки й прибаютки. Киев, 1852 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Герасименко В.Кармалюк в українській народній пісні. Одеса, 1926 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Гнатюк В.Нарис української міфології. Львів, 2000 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Квітка К.Професіональні співці й музиканти на Україні. Програма для досліду їх діяльності й побуту. Київ, 1924 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Кобзарь Остап Вересай. Его музыка и исполняемые им народные песни. Киев, 1874 (скан 2) (pdf, додано 08.04.11.)
 • Красильников Ф. С.Украина и украинцы (географическо-этнографический очерк). Москва, 1918 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Матеріали до українсько-руської етнольоґії. Том 1. Львів, 1899 (скан 2) (pdf, додано 08.04.11.)
 • НТШ в ЗДА. Доповіді. Д. Богачевський. Проблеми нашої науки на еміграції. В. Лев. Фольклорний матеріал у "Русалці Дністровій". Філадельфія, 1958 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Пещанський В.Давні килими України. Львів, 1925 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Сумцов Н. Ф.Символика славянских обрядов. Избранные труды. Москва, 1996 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Хобзей Н.Гуцульська міфологія. Етнолінгвістичний словник. Львів, 2002 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Щурат В.Початки слави української народнох пісні в Галичині. Львів, 1927 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Szuchiewicz W. Huculszczyzna. Tom pierwszy. Lwow, 1902 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Szuchiewicz W. Huculszczyzna. Tom drugi. Lwow, 1902 (djvu, додано 08.04.11.)(djvu, додано 08.04.11.)
 • Szuchiewicz W. Huculszczyzna. Tom trzeci. Lwow, 1904 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Szuchiewicz W. Huculszczyzna. Tom czwarty. Lwow, 1908 (djvu, додано 08.04.11.)


Історія:

 • Борисенко В. Й.Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. Київ, 1986 (pdf, додано 08.04.11.) (ліпший скан)
 • Боровский Я. Е.Мифологический мир древних славян. Киев, 1982 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Бунятян К. П.Давнє населення України. Навчальний посібник. Київ, 1999 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Голинков Д. Л.Крушение антисоветского подполья в СССР (1917 - 1925 гг.). Москва, 1975 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Голодомор 1932 - 1933 років на Сумщині. Упоряд. Покидченко Л. А.Суми, 2006 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Горюнов Е. А.Ранние этапы истории славян Днепровского Левобережья. Москва, 1981 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Зуев Ф.Международный империализм - организатор нападения панской Польши на Советскую Россию (1919 - 1920 гг.). Москва, 1954 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Іванущенко Г.Голодомор 1932-33 років. Очима свідків, мовою документів. Северинська сільрада Сумського району. Київ, 2003 (pdf, додано 08.04.11.)
 • История погромного движения на Украине 1917 - 1921 гг. Том первый. Период Центральной Рады и Гетмана. Антисемитизм и погромы 1917 - 1918 гг. Берлин, 1923 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Казачество. Мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества. Париж, 1928 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Карпатська Україна. Київ, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Київський музей історичних коштовностей. Київ, 1974 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Котлобулатова І.Львів на фотографії. 1860 - 2006. Львів, 2006 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Котляр М. Ф.Духовний світ літописання. Київ, 2011 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Кривошея В. В., Кривошея І. І., Кривошея О. В.Неурядова старшина Гетьманщини. Київ, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Кузич-Березовський І.Праісторія України. Книга ІІ (pdf, додано 08.04.11.)
 • Лативок Н. П., Мазур Е. А. 1932 - 1933 годы. Голодомор в Европе и Америке. 1992 - 2009 годы. Геноцид в Украине. Факты и документы. Анализ. Москва, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Лихо з розуму (портрети двадцяти "злочинців"). Уклав В. Чорновіл. Париж, 1967 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Материалы и исследования по археологии СССР № 53. История скотоводства в Северном Причерноморье. Москва, 1960 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Мовчан О. М.Повсякденне життя робітників УСРР. 1920-ті рр. Київ, 2011 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Москвофільство. Документи і матеріали. Вступна стаття, коментарі та добірка документів Сухого О.Львів, 2001 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932 - 1933 років в Україні. Сумська область. Суми, 2008 (zip, додано 08.04.11.)
 • Нумизматика античного Причерноморья. Сборник научных трудов. Киев, 1982 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Папакін Г.Історія державних установ України. Урядуючі інституції та державні установи ІХ — початку ХХ ст. Лекції. Київ, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941 - 1944. Москва, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Повседневность террора. Деятельность националистических формирований в западных регионах СССР. Кн. 1. Западная Украина, февраль - июнь 1945 года. Сост. А. Дюкови др. Москва, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Повстанський рух 20-х - 30-х рр. ХХ ст. на Сумщині. Т.1. Автор-упорядник Іванущенко Г. М.Суми, 2011 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Пономарьов А.Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій. Київ, 1996 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Примаченко Я. Л.Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА. Київ, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Природа и население Слободской Украины. Харьковская губерния. Харьков, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Приходнюк О. М.Пеньковская культура. Культурно-хронологический аспект исследования. Воронеж, 1998 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Причерноморье в средние века. Под ред. С. П. Карпова. Москва, 1991 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Пріцак О.Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саґ). Том 1. Київ, 1997 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Путро А. И.Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине XVIII века. Киев, 1988 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Реєнт О. П., Сердюк О. В.Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.). Київ, 2011 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Рендюк Т. Г.Українці Румунії. Національно-культурне життя та взаємовідносини з владою. Київ, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Русанова И. П., Тимощук Б. А.Кодын - славянские поселения V - VIII вв. на р. Прут. Москва, 1984 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Русско-польские отношения в период мировой войны. Москва - Ленинград, 1926 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Сергійчук В.Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації. Київ, 2003 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Сергійчук В.Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. Київ, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Скитский Б. В.Гетманщина накануне ее падения. (очерки быта). Владикавказ, 1928 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Славяне юго-восточной Европы в предгосударственный период. Киев, 1990 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Солдатенко В. Ф.Україна в революційну добу. Іст. есе-хроніки. у 4 т. Т. IІІ. Рік 1920. Київ, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Солдатенко В. Ф.Україна в революційну добу. Іст. есе-хроніки. у 4 т. Т. IV. Рік 1920. Київ, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Степан Бандера. 1909 - 1959 - 2009. Збірник статей. Упоряд. Б. Гордачевич, М. Посівнич. Львів, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Стецюк К. І.Народні рухи на Лівобережній і Слобідській Україні в 50 - 70-х роках XVII ст. Київ, 1960 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Сто лет херсонесских раскопок (1827 - 1927). Исторический очерк с экскурсионным планом. Сост. К. Э. Гриневич. Севастополь, 1927 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Сухобоков О. В.Славяне Днепровского Левобережья. 1975 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Шивельбуш В.Смаки раю. Соціальна історія прянощів, збуників та дурманів. Київ, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Kotkin S. Armageddon averted. The Soviet collapse, 1970 - 2000. Oxford, 2001 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Kotkin S. Magnetic Mountain. Stalinism as a civilization. Berkley - Los Angeles - Oxford, 1997 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Kotkin S. Steeltown, USSR. Soviet society in the Gorbacher era. Berkley - Los Angeles, 1991 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Popow G. O wojnie ojczyznianej 1941 - 1945. Warsawa, 2005 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Rolle M. Seweryn Malinowski. Kartka z dqiejow sceny polskiej na wschodnich kresach. Krakow, 1896 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Urbanski T. Rok 1683 na Podolu, Ukrainie i w Moldawii. Lwow, 1907 (djvu, додано 08.04.11.)


Літературознавство:

 • Мельниченко В. Ю."Тарас Шевченко - Мій великий друг Щепкін". Москва, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)


Медицина:

 • Клінічна хірургія. Т. 1. За ред. Л. Я. Ковальчука, В. Ф. Саєнка, Г. В. Книшова. Тернопіль, 2000 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Клінічна хірургія. Т. 2. За ред. Л. Я. Ковальчука, В. Ф. Саєнка, Г. В. Книшова. Тернопіль, 2000 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Органічна хімія. Навчальний посібник. Домбровський А. В., Найдан В. М.Київ, 1992 (djvu, додано 08.04.11.)


Мистецтво (архітектура, музика, образотворче мистецтво, театр):

 • Виставка сучасної української графіки. Каталог. Львів, 1932 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Євген Адамцевич. Спогади, статті, матеріали. Суми, 1999 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Завальнюк А. Ф.Микола Леонтович. Листи, документи, духовні твори. Вінниця, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Кобилянський Л.Микола Лисенко. Біографічний нарис. Львів, 1930 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Кутепів Р.Нові течії в малярстві. Харків, 1931 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Лисенко М.Вальс Венери з другої дії опери "Енеїда". Київ, 1983 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Ніколаєв О.Сергій Васильківський. Життя і творчість. Харків, 1927 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Ніколаус Х.Музика як мова звуків. Суми, 2002 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Отчет комиссии по сооружению памятника-фонтана А. С. Пушкину в г. Одессе. Одесса, 1889 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Павленко М.Петро Левченко (1859 - 1917). Прага, 1927 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Попов П.Матеріали до словника українських граверів. Київ, 1926 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Попов П.Матеріали до словника українських граверів. Додаток І. Київ, 1927 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Резанов В. И.Из истории русской драммы. Школьные действия XVII - XVIII вв. и театр иезуитов. Москва, 1910 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Рутковський М.Сергій Васильківський (1854 - 1917). Прага, 1927 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Свєнціцкий І.Модест Сосенко (1875 - 1920). Прага, 1927 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Січинський В.Етруський дім і гуцульський оседок. Прага, 1930 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Слабченко Т.З листування М. Л. Кропивницького. Харків, 1927 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Сольфеджіо. 2 клас. Навчальний посібник. О. С. Афоніна. Київ, 2006 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Суворин А. С.Хохлы и хохлушки. СПб, 1907 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Сучасне українське мистецтво. 1. Глущенко. Тексти С. Гординськогоі П. Ковжуна. Львів, 1934 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Українське малярство. Д. Левицький. Київ, 1930 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Українське малярство. Новаківський. Харків, 1931 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Український мистецький гурток "Спокій". Каталоґ ІІІ виставки, Варшава, черв. 1930. Варшава, 1931 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Хвиля А.Пам'ятник Т. Г. Шевченкові. Історичний нарис про будівництво пам'ятника Т. Г. Шевченкові. Київ, 1934 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Шестиструнна гітара. 2 клас. Учбовий репертуар дитячих музичних шкіл. Київ, 1988 (pdf, додано 08.04.11.)


Мовознавство:

 • Басай Н. П.Німецька мова. Підручник для 5 класу. Київ, 2003 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П.Німецька мова. Підручник для 6 класу. Київ, 2003 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П.Німецька мова. Підручник для 7 класу. Київ, 2003 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П.Німецька мова. Підручник для 8 класу. Київ, 2002 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П.Німецька мова. Підручник для 9 класу. Київ, 2002 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П.Німецька мова. Підручник для 10 класу. Київ, 2005 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Редько Ю. К.Сучасні українські прізвища. Київ, 1966 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Українсько-польський тематичний словник жестової мови (для батьків і дітей). Харків, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)


Релігія і церква:

 • Доброер А.Межконфессиональный диалог в современной Украине (опыт богословского анализа). Одесса, 2003 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI - первой половине XVII в. Часть II. Брестская уния 1596 г. Исторические последствия события. Москва, 1996 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Мельниченко В. Ю.Українські наголоси московських храмів. Москва, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Холмский народный календарь на 1884 год. Варшава, 1883 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Холмский народный календарь на 1886 год. Год второй. Киев, 1885 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Холмский народный календарь на 1889 год. Год пятый. Петроград, 1888 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Холмский народный календарь на 1890 год. Год шестой. Петроград, 1889 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Холмский народный календарь на 1892 год. Год восьмой. Петроград, 1891 (djvu, додано 08.04.11.)


Художня література:

 • Боплан Г. Л.Опис України. Меріме П.Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. Львів, 1990 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Винниченко В.Сонячна машина. Київ, 1989 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Вільде І.Метелики на шпильках. Б'є восьма. Повнолітні діти. Дрогобич, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Котляревский И.Енеида. Часть І. СПб, 1808 (скан 2) (pdf, додано 08.04.11.)
 • Кропивницький М. Л.Повний збірник творів. Том ІІІ. Харьков, 1903 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Лем С.Кіберіада. Київ, 1968 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Лем С.Соляріс. Едем. Київ, 1987 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Стефанович О.Зібрані твори. Торонто, 1975 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Федькович Ю. Г.Поезії. Випуск перший. Коломия, 1867 (pdf, додано 08.04.11.)


Філософія:

 • Енгельс Ф.Листи про історичний матеріалізм (1890 - 1894). Київ, 1980 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Кримський С.Ранкові роздуми. Київ, 2009 (djvu, додано 08.04.11.)


Різне:

 • 500 чарівних куточків України, які варто відвідати. Укладачі Лагунова Т. І., Кашуба Ю. В.Харків, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Андреева Г., Олейник В.Харьков за один день. Две экскурсии по городу без экскурсовода. Харьков, 1970 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Ґінзбурґ А. М.Побудова візерунків. Харків, 1929 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Дробот В. І.Технологія хлібопекарського виробництва. 2005 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Економічна і соціальна географія світу. 10 клас. Наочний посібник. Довгань Г. Д.Київ - Харків, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Каталог знаків поштової оплати України - 2009. Київ, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Київ. Провідник. За ред. Ф. Ернста. Київ, 1930 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Мала гірнича енциклопедія. Т. 1. За ред. В. С. Білецького. Донецьк, 2004 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Мала гірнича енциклопедія. Т. 2. За ред. В. С. Білецького. Донецьк, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Основи технології виробництва ракетно-космічних літальних апаратів. Навчальний посібник. Є. Ю. Ніколаєнко, Ю. В. Ткачов. Дніпропетровськ, 2006 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці. Підручник. Є. О. Джур, Л. Д. Кучма, Т. А. Манькота ін. Київ, 2003 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Хокей. Довідник-календар 1969 - 1970. Київ, 1969 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Хокей. Довідник-календар 1973 - 1974. Київ, 1973 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Хокей. Довідник-календар 1981 - 1982. Київ, 1981 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Хокей. Довідник-календар 1983 - 1984. Київ, 1983 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Хокей. Довідник-календар 1984 - 1985. Київ, 1984 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Хокей. Довідник-календар 1987 - 1988. Київ, 1987 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Хокей. Довідник-календар 1991 - 1992. Київ, 1991 (pdf, додано 08.04.11.)Загубився наступний файл:
Народний ілюстрований календар товариства Просвіта. 1926. Річник 48. Львів, 1925 (pdf, додано 06.06.09.)
Прохання до тих, хто встиг закачати - залийте на файлообмінник і киньте сюди посилання.

Також один файл видалено через звернення власника авторських прав:
Доценко О. Г., Іванова Л. Г. Кирило-мефодіївське товариство - його роль у духовному відродженні України. Навчально-методичний посібник. Київ, 2008

2

0
0
Сьогодні проекту "Літера"виповнилося два роки.

Велика подяка усім, хто допомагає проекту, а також усім, хто йому не шкодить.

Найближчим часом чекайте на підсумки, статистику, розповідь про пріоритети читачів (по секціях і по окремих книжках).

Article 6

Previous 2
0
0
Трошки статистики й підсумків.

Порівняння швидкості наповнення бібліотеки до кількості скачувань за місяць (не плутати з кількістю скачувань за день!). З травня по липень 2010-го року інформація про скачування не збиралася.500 і більше скачувань мають 6 книжок
від 200 до 500 — 20 книжок
від 100 до 200 — 103 книжки
19 книжок ще ніхто ніколи не скачував.

Найбільше цікавляться етнографією, мовознавством, словниками, посібниками для викладачів.
Найменше - біологією та екологією.

Завдання, які були поставленіперед проектом на рік, що минув, виконані були лише частково — подвоїти фонд не вийшло, особливих пропозицій створити потужний ресурс не надходило, лише банери намалювали.

На наступний рік — жодних планів (точніше так: намагатися робити стільки, скільки дозволяють можливості), лише скажу, що тенденція останніх чотирьох місяців, коли бібліотека наповнюється в середньому рідше ніж раз на місяць збережеться й надалі.

Ще раз величезна подяка усім, хто допомагав і допомагає проекту розвиватися!

Оновлення №59 - 10.07.11

Previous Article 6
0
0
113 томів.

Джерела: cdvr.org.ua, books.google.com, archive.org, provid.org, gen.lib.rus.ec, infanata.com, utoronto.ca, kvit.ukma.kiev.ua, книжки від пана В'ячеслава, kosyva.Біологія, екологія:

 • Анатомія свійських тварин. Підручник. За ред. С. К. Рудика. Київ, 2001 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Визначник прісноводних водоростей УРСР. Х. О. М. Матвієнко, Т. В. Догадіна. Жовтозелені водорості - Xanthophyta. Київ, 1978 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Визначник прісноводних водоростей УРСР. ХІ. О. В. Топачевський, О. П. Оксіюк. Діамантові водорості - Bacillariophyta (Diatomeae). Київ, 1960 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Визначник прісноводних водоростей УРСР. ХІI. Н. О. Мошкова, І. О. Фролова. Червоні та бурі водорості (Rhodophyta, Phaeophyta). Київ, 1983 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Ковблюк М. М.Основи зоологічної номенклатури та систематики. Навчальний посібник. Сімферополь, 2008 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Кунах В. А.Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи. Київ, 2005 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Кушнір Г. П., Сарнацька В. В.Мікроклональне розмноження рослин. Теорія і практика. Київ, 2005 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Мінарченко В. М.Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення). Київ, 2005 (djvu, додано 10.07.11.)


Держава:

 • Біла книга 2005. Оборонна політика України. Київ, 2006 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Бризгалов І. В.Юридична деонтологія. Короткий курс лекцій. Київ, 2003 (pdf, додано 10.07.11.)
 • І ми в Європі. Книга перша. Відповідь опонентам. Ужгород, 2002 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Липинський В.Хам і Яфет. З приводу десятих роковин 16-29 квітни 1918 р. Львів, 1928 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Марчук А. І.Судова психіатрія. Навчальний посібник. Київ, 2003 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Міжнародне право. Навчальний посібник. За ред. М. В. Буроменського. Київ, 2006 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Старосольський В.Національни і соціальний момент в українській історії. Відень, 1915 (djvu, додано 10.07.11.)


Економіка:

 • Бабицький А. Ф.Методологія аналізу економічних процесів і управління. Київ, 2003 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Базилевич В. Д.Інтелектуальна власність. Підручник. Київ, 2006 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Бухгалтерський облік у галузях економіки. Підручник. В. Б. Захожай, М. В. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась. Київ, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Корпоративна культура. Навчальний посібник. Під заг. ред. Г. Л. Хаєта. Київ, 2003 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Навчальний посібник. Тернопіль, 2003 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Терещенко О. О.Фінансова санація та банкрутство підприємств. Навч. посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Федоренко В. Г.Інвестознавство. Підручник. Київ, 2004 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Храмов В. О., Бовтрук Ю. А.Зовнішньоекономічна політика. Навчальний посібник. Київ, 2002 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Щукін Б. М.Аналіз інвестиційних проектів. Конспект лекцій. Київ, 2002 (pdf, додано 10.07.11.)


Етнографія та фольклор:

 • Ємець В.Кобза та кобзарі. Берлін, 1923 (djvu, додано 10.07.11.)


Історія:

 • Калинович І.Українська мемуаристика 1914 - 1924. Бібліографічний реєстр. Едмонтон, 1991 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Кордуба М.Земля свідком минулого. Географічні назви як історичне джерело. Львів, 1924 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Макаров А. Н.Малая энциклопедия киевской старины. Киев, 2005 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Онацький Є.Українська дипломатична місія в Італії. Прага, 1941 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Реабілітовані історією. Сумська область. У трьох книгах. Книга перша. Суми, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Стамеров К. К.Нариси з історії костюмів. Київ, 2007 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Фітткау Г.Мій тридцять третій рік. Спогади східнопрусського священика - в'язна ГУЛАГу. Луцьк, 2008 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Цибко О. Г.Революційно-визвольна боротьба трудящих Західної України за воз'єднання з УРСР (1934 - 1939 рр.). Львів, 1963 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Шевченко К. В.Славянская Атлантида. Карпатская Русь и русины в ХІХ - первой половине ХХ вв. Москва, 2010 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Щербина Ф. А., Фелицын Е. Д.Кубанское казачество и его атаманы. Москва, 2007 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Яницький Б. А.Так будували метро. Харків, 2003 (djvu, додано 10.07.11.)


Літературознавство:

 • Літературно-меморіальний музей О. П. Довженка. Сосниця. Короткий путівник. Київ, 1984 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Національний музей Тараса Шевченка. Альбом. Упоряд. Т. Андрущенко, С. Гальченко. Київ, 2002 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Ротач П.Іван Котляревський у листуванні. Опішне, 1994 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Тарнавська М.Українська національна революція в поезії, 1917 - 1967 (бібліографія). Славута, 1969 (pdf, додано 10.07.11.)


Математика, фізика:

 • Артін Е.Теорія Галуа. Київ, 1963 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Вакарчук І. О.Квантова механіка. Підручник. Львів, 1998 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Гринчишин Я. Т. Turbo Pascal. Чисельні методи в фізиці та математиці. Навч. посібник. Тернопіль, 1994 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Диференціальні рівняння. Підручник. А. М. Самойленко, М. О. Перестюк, І. О. Парасюк. Київ, 2003 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Донченко М. М.Вивчення логарифмічної лінійки в середній школі. Посібник для вчителів. Київ, 1967 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Збірник задач з актуарної математики. Упоряд. А. Я. Оленко. Київ, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Комп'ютерна дискретна математика. Підручник. М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, А. Г. Руткас. Харків, 2004 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Студентські математичні олімпіади. Збірник задач. В. В. Булдигін, В. А. Кушніревич, О. С. Шкабара, В. В. Ясінський. Київ, 2002 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Сулима В. С.Електрорадіоматеріали. Навчальний посібник. Харків, 2004 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Фущич В. І.Вибрані праці. Київ, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Шаповаленко О. Г., Бондар В. М.Основи електричних вимірювань. Підручник. Київ, 2002 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Phi-перетворення графів. Відп. ред. М. П. Хоменко. Київ, 1978 (djvu, додано 10.07.11.)


Медицина:

 • Антисептика та асептика у ветеринарній хірургії. В. М. Власенко, М. В. Рубленко, В. І. Козійта ін. Біла Церква, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Воронков Л. Г.Хронічна серцева недостатність. Практичний посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Діагностика і лікувальна ендоскопія травного каналу. Атлас. Грубнік В. В., Кімакович В. Й., Мельниченко Ю. А., Тумак І. М.Львів, 2003 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Інфекційні хвороби, які вражають центральну нервову систему. Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ, 2003 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Клінічна ендокринологія в схемах і таблцях. Чумак П. Я.та ін. Тернопіль, 2006 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Клінічні лекції по внутрішнім хморобам в 2-х томах. Т. І. Кардіологія, ревматологія, пульмонологія. В. Г. Передерій, С. М. Ткач. Київ, 1997 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Ковтуненко В. О.Лікарські засоби. Навч. посібник. Київ - Ірпінь, 1997 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Козявкін В. І., Волошин Б. Д.Метод проф. В. Козявкіна. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Блок кінезотерапії. Трускавець, 2004 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Лікарсько-трудова експертиза у практиці терапевта. Г. В. Дзяк, В. І. Шабельник, І. О. Логвиненко, О. П. Татаровський, Г. В. Охромій. Київ, 1994 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Майданник В. Г.Основи клінічної діагностики в педіатрії. Київ, 1998 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Марченко О. К.Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи. Навчальний посібник. Київ, 2006 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Методичні вказівки для викладачів щодо організації навчального процесу з гінекології на медичному факультеті. За ред. Б. М. Венцківського, Г. К. Степанківськоїта ін. Київ, 2007 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Невідкладна допомога при гострих отруєннях. Тернопіль, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Патологічна анатомія. Підручник. Струков А. І., Сєров В. В.Харків, 2004 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Посібник із проведення респіраторної підтримки. Навчальний посібник. І. П. Шлапак, М. М. Пилипенко. Київ, 2003 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Посохова К. А., Вікторов О. П.Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія). Навчальний посібник. Тернопіль, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (метод проф. Козявкіна В. І.). Наукові розробки. Під заг. ред. Козявкіна В. І.Львів - Трускавець, 2001 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Скрипніков А. М., Напрєєнко О. К., Сонник Г. Т.Наркологія. Навчальний посібник. Тернопіль, 2008 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Сучасні аспекти сучасної психопатології. За ред. Л. М. Юр'євої. Дніпропетровськ, 2008 (djvu, додано 10.07.11.)


Мистецтво:

 • Войтович В.Микола Стороженко. Альбом. 2008 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Миславський В. Н.Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми. Харків, 2007 (pdf, додано 10.07.11.)


Мовознавство:

 • Винницький В. М.Наголос у сучасній українській мові. Київ, 1984 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Левицький М.Паки й паки. Про нашу літературну мову. Відень - Київ, 1920 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Півторак Г. П.Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі "спільної колиски". Київ, 2001 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Потебня А. А.Теоретическая поэтика. Москва, 1990 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Потебня А. А.Эстетика и поэтика. Москва, 1976 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Практикум з української мови. Модульний курс. Навч. посіб. Шевчук С. В., Лобода Т. М.Київ, 2006 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Тимченко Є.Українська граматика для ІІІ і IV кляси шкіл середніх. Київ, 1918 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Тимченко Є.Українська граматика. Київ, 1917 (pdf, додано 10.07.11.)


Релігія і церква:

 • Липинський В. К.Релігія і церква в історії України. Філадельфія, 1925 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Львівський музей історії релігії та атеїзму. Нарис-путівник. Львів, 1974 (djvu, додано 10.07.11.)


Філософія:

 • Карєєв Н.Філософія історії, історіософія і соціологія. Львів, 1903 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Квіт С. М.Основи герменевтики. Навч. посіб. Київ, 2003 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Київ в історії філософії України. В. С. Горський, Я. М. Стратій, А. Г. Тихолаз, М. Л. Ткачук. Київ, 2000 (pdf, додано 10.07.11.)


Художня література:

 • Журба Г.Зорі світ заповідають... Львів, 1933 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Лукіянович Д.Вибрані твори. Київ, 1973 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Лукіянович Д. Я.Повісті. Львів, 1990 (pdf, додано 10.07.11.)


Різне:

 • Астахов О. І.Цікаві роботи з хімії. Київ, 1980 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Василега Н. Д.Занимательная химия. Киев, 1980 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Вербіцький О. В.Вступ до криптології. Львів, 1998 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Гончаров А. І., Корнілов М. Ю.Довідник з хімії. Київ, 1974 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Гончаров А. І., Середа І. П.Хімічна технологія. Ч. 1. Київ, 1979 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Гончаров А. І., Середа І. П.Хімічна технологія. Ч. 2. Київ, 1980 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Горбань О. М., Бахрушин В. Є.Основи теорії систем системного аналізу. Навчальний посібник. Запоріжжя, 2004 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Енергозбереження. Посібник з раціонального використання ресурсів та енергії. Київ, 2004 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Єфімов В. В.Майстерня юного техніка. Київ, 1973 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Жаровський Ф. Г., Пилипенко А. Т., П'ятницький І. В.Аналітична хімія. Київ, 1982 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Іваськевич І. О.Охорона праці. Навчальний посібник. Київ, 1995 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Каданер Л. І., Щокіна А. О.Досліди з електрохімії в середній школі. Методичний посібник для вчителів. Київ, 1970 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Квіт С.Масові комунікації. Підручник. Київ, 2008 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Копань В. С.Композиційні матеріали. Київ, 2004 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Косиков О. І.Комбінації в шахах. Київ, 1983 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Лісівництво і агролісомеліорація. Лещух Р. Й., Пермяков В. В., Полухтович Б. М.Юрські відклади півдня України. Львів, 1999 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Методичні вказівки до розрахунку плит проїзної частини залізобетонних мостів. Київ, 2002 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Органическая химия. В трех книгах. Книга 1. Основы строения орнанических соединений. Под ред. В. П. Черных. Харьков, 1993 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Органическая химия. В трех книгах. Книга 2. Углеводороды и их функциональные производные. Под ред. В. П. Черных. Харьков, 1995 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Органическая химия. В трех книгах. Книга 3. Гетероциклические и природные соединения. Под ред. В. П. Черных. Харьков, 1998 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Павлище В. Т.Підшипники кочення. Основні параметри, конструкції опор, змащування, ущільнення та розрахунки ресурсу. Львів, 2001 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах. Київ, 1999 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Препернау Д., Кокс Д. Windows Vista. Серія "Крок за кроком". Київ, 2008 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Проектування телекомунікаційних мереж. Підручник. Стеклов В. К., Беркман Л. Н.Київ, 2002 (djvu, додано 10.07.11.)

Оновлення №60 - 31.07.11

0
0
168 томів.

Джерела: archive.org, books.google.com, infanata.com, ex.ua, книжки від пана В'ячеслава.

Частина томів цього оновлення (близько десятка) — нові скани вже існуючих книжок (у каталозі традиційно позначені як "скан 2").Держава:

 • Аграрне право України. Навчальний посібник. Гаєцька-Колотило Я. З., Ільків Н. В.Київ, 2008 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Бухарін Н.Програма комуністів (большевиків). Нью-Йорк, 1919 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Віденський календар "Української мистецької накладні"на рік 1921. І річник. Під ред. М. Гриневецького. Відень, 1921 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Гінріхс Я. П. Lemberg-Lwow-Львів. Фатальне місто. Київ, 2010 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Глібовицький П.За віру батьків. Львів, 1911 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Грушевський М.Наша політика. Львів, 1911 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Драгоманов М.Внутреннее рабство и война за освобождение. Женева - Лион, 1877 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Драгоманов М.Историческая Польша. Великорусская демократия. Женева, 1881 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Енґельс Ф.Початок родини, приватної власності і держави. На підставі дослідів Л. Г. Морґана. Нью-Йорк, 1919 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Кершенштайнер Ґ.Що таке державногромадянське виховання. Раштат - Київ, 1918 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Книш З.При джерелах українського організованого націоналізму. Торонто, 1970 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Левинський В.Причина світової війни. Скрентон, 1916 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Лоський К.Історія і система римського приватного права. Том перший. Історія джерел римського права. Київ - Відень, 1921 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Мицюк О.Земельні реформи на Україні. Львів, 1921 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Мишуга Л.Прикарпатська Русь. Сучасний стан. Відень, 1921 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Мінін С. К.Релігія і комунізм. Нью-Йорк, 1922 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Піддубний Г.Комунізм і кооперація. Відень, 1921 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Програма Української Комуністичної Партії. Відень - Київ, 1922 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Проект програми Української Партії Соціалістів-Революціонерів. Відень, 1922 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Рідний край. Часопись громадська і літературна. №25-26, серпень. Київ, 1911 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Савченко В. А.Одесса масонская. Очерки. Одесса, 2007 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Стебельський І.Шляхами молодості й боротьби. Спогади, статті, листування. Київ, 1999 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Тернопільський енциклопедичний словник. Т. 1. А - Й. Тернопіль, 2004 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Тернопільський енциклопедичний словник. Т. 2. К - О. Тернопіль, 2004 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Тернопільський енциклопедичний словник. Т. 3. П - Я. Тернопіль, 2008 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Тернопільський енциклопедичний словник. Т. 4 (додатковий). А - Я. Тернопіль, 2009 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Товариш імігранта. Календар Руського Народного Союза на рік 1917. Річник шостий. Скрентон, 1916 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Томашівський С.Під колесами історії. Нариси і статті. Берлін, 1922 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Шевчук П.Із світу роздумів над реальністю дамоклових мечів над нами, або Аспект феномену точок нависання дамоклових мечів над українською нацією. Львів, 2009 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Smal-Stockyj S. Lvov, srdce Zapadni Ukrajiny. Kyjiv - Praha, 1919 (djvu, додано 31.07.11.)


Економіка:

 • Мархлєвський Й. Б.Чим є політична економія і чого вчить. Нью-Йорк (djvu, додано 31.07.11.)


Етнографія та фольклор:

 • Драгоманов М.Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Казки Буковини. Ужгород, 1973 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Політичні пісні українського народу VIII – XIX ст. Частина 1. Розділ 1. Женева, 1883 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Українські народні пісні на пяно. Уложив В. Барвінський. Нью-Йорк (djvu, додано 31.07.11.)
 • Хоткевич Г.Гуцули й гуцульщина. Нью-Джерсі, 1920 (djvu, додано 31.07.11.)


Історія:

 • Борець-Чумак Ю.Рейд без зброї. УПА на заході. Спогади. Лондон, 1982 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Василенко К. П.О. М. Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии. Киев, 1904 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Всесвітня історія. 10 клас. Рівень стандарту. Уроки нового покоління. Охредько О. Е.Харків, 2010 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Геройська Україна. Ілюстровані спомини з уривками. 1914 - 1920. Вінніпег, 1920 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Грушевський М.Всесвітня історія в короткім огляді. Частина друга. Київ, 1920 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Грушевський М.Всесвітня історія. Прилажена до програми вищих початкових шкіл і низших кляс шкіл середніх. Київ, 1920 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Гуцуляк М.Перший Листопад 1918 року на західних землях України. Київ, 1993 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Запорожці. До історії козацької культури. Упорядк. І. Кравченка. Київ, 1993 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Заячківська-Михальчук Г.Заручниця імперії (спогади політв'язня). Львів, 2009 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Іваник М. Ліщинський І.Плеяда знаних трускавецьких родин. Дрогобич, 2010 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Історія України. 10 клас. Рівень стандарту. Уроки нового покоління. Скирда І. М.Харків, 2010 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 7-9 класи. Т. Ю. Земерова, І. М. Скирда. Харків, 2009 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Історія українського козацтва. Нариси у 2 т. Редкол. В. А. Смолійта ін. Т. 1. Київ, 2006 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Історія українського козацтва. Нариси у 2 т. Редкол. В. А. Смолійта ін. Т. 2. Київ, 2007 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Книш З.На повні вітрила. Українська військова організація в 1924 - 1926 роках. Торонто, 1970 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Кореспонденція Якова Головацького (1835 – 1849 рр.). Львів, 1909 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Кореспонденція Якова Головацького (1850 – 1862 рр.). Львів, 1905 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Костомарів М.Історія України і життєписах визначнійших її діячів. Львів, 1918 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Кучинко М. М., Кучинко З. М.Давні та середньовічні скарби Волині. Луцьк, 2007 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Лаврів П. І.Історія південно-східної України. Львів, 1992 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Лукіянович Д.Макіївка - гора невмирущої стрілецької слави. Львів, 2005 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Макарчук С. А.Українська республіка галичан. Нариси про ЗУНР. Львів, 1997 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Мизак Н.За тебе, свята Україно. Книга перша. Південне Надзбруччя у визвольних змаганнях ОУН, УПА. Чернівці, 1998 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Мизак Н.За тебе, свята Україно. Книга друга. Південне Надзбруччя у визвольних змаганнях ОУН, УПА. Чортківський надрайон ОУН. Чернівці, 2000 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Мизак Н.За тебе, свята Україно. Книга четверта. Бучацький повіт у визвольній боротьбі ОУН, УПА. Чернівці, 2004 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Млиновецький Р.Нариси з історії українських визвольних змагань. 1917 - 1918. Львів, 1994 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Монолатій І.Цісарська Коломия. 1772 - 1918. Івано-Франківськ, 2008 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні. Київська область. Київ, 2008 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні. Полтавська область. Полтава, 2008 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні. Чернігівська область. Чернігів, 2008 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Ольжич О.Археологія. Київ, 2007 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Пам'яти Михайла Драгоманова. 1895 - 1920. Збірник. Харків, 1920 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Памятная книжка Харьковской губернии на 1866 год. С приложением плана города Харькова. Сост. Я. Голяховский. Харьков, 1866 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Пачкова С. П.Господарство сіхднослов'янських племен на рубежі нашої ери (за матеріалами зарубинецької культури). Київ, 1974 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Перепічка Є. В.Феномен Степана Бандери. Львів, 2008 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Пристай О.З Трускавця у світ хмародерів. Спомини з минулого й сучасного. Дрогобич, 2010 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Свято стрілецької дивізії "Галичина"у Станиславові 11 липня 1943 р. Документальні свідчення, спогади, історичні світлини. Упор. І. Монолатій. Івано-Франківськ, 2008 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Семенюк С.Історія українського народу. Львів, 2010 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Таирова-Яковлева Т. Г.Мазепа (Жизнь замечас. людей). Москва, 2007 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Тарнавський М.Спогади. Львів, 2008 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Чорномаз Б. Д.Діяльність національно-патріотичного підпілля на Уманщині у 1941 - 1945-му прках. Умань, 2002 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Davies R. W., Wheatcroft S. G. The years of hunger. Soviet agriculture, 1931 - 1933. 2004 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Prociuk S. G. Progress in aerodynamics and aircraft design in the Ukraine in 1920 - 1930. Washington, 1971 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Wolkonsky A. The Ukraine Question. The historic truth versus the separatist propaganda. Rome, 1920 (pdf, додано 31.07.11.)


Літературознавство:

 • Гумористичний календар "Оси"на звичайний рік 1921. Чікаго, 1921 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Драгоманов М. П.Листи до І. Франка і інших (1881 - 1886). Львів, 1906 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Драгоманов М. П.По вопросу о малорусской литературе. Вена, 1876 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Куценко Л. Dominus Маланюк. Тло і постать. Кіровоград, 2001 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Петров Н.Очерки из истории украинской литературы XVIII века. Киевская искусственная литература XVIII века, преимущественно драматическая. Киев, 1880 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Стороженко М.Нарис історії західно-європейської літератури до кінця XVIII віку. З російської пер. С. Петлюра і Н. Романович. Львів, 1905 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Стороженко Н.Из области литературы. Статьи, лекции, речи, рецензии. Москва, 1902 (djvu, додано 31.07.11.)


Математика, фізика:

 • Волощук Ю. І.Сигнали та процеси у радіотехніці. підручник. Том І. Харків, 2003 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Математика в школі. Методичний збірник. Випуск ІІІ. Під ред. М. Б. Гельфанда. Київ, 1949 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Математика в школі. Методичний збірник. Випуск V. Під ред. І. С. Шиманського. Київ, 1951 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Методика стереометрії. Під ред. О. М. Астрябата В. П. Білоусової. Київ, 1949 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Основи теорії кіл. Підручник. Ч. 1. За заг. ред. В. М. Шокалата В. І. Правди. Харків, 2008 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Основи теорії кіл. Підручник. Ч. 2. За заг. ред. В. М. Шокалата В. І. Правди. Харків, 2008 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Розвиток логічного мислення учнів у процесі викладання математики в середній школі. Методичний лист. Київ, 1959 (djvu, додано 31.07.11.)


Релігія і церква:

 • Студинський К.Львівська духовна семінарія в часах Маркіяна Шашкевича (1829 - 1843). Львів, 1916 (djvu, додано 31.07.11.)


Різне:

 • Збандуто С. Ф.Педагогіка. Київ, 1965 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Кордуба М.Північно-західна Україна. Відень, 1917 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Лункевич В.Середі вічних снігів і ледів. Нью-Йорк, 1919 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Нафта Східної Галичини. Відень, 1922 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Раковський І.Вселенна. Начерк астрономії. Коломия, 1922 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Рухові забави і гри. Зладив І. Боберський. Нью-Йорк, 1917 (djvu, додано 31.07.11.)


Філософія:

 • Ніцше Ф.Так казав Заратустра. Жадання влади. Київ, 1993 (djvu, додано 31.07.11.)


Художня література:

 • Барвінок В. (Барвінський В.)Скошений цвіт. Київ - Ляйпціґ (djvu, додано 31.07.11.)
 • Болкот І.Маркеранти. Львів, 1910 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Болкот І.Пропав "бефердерунок". Львів, 1910 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Ванченко-Писанецький.Недолюдки. Нью-Йорк, 1919 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Винниченко В.Контрасти. Київ, 1919 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Винниченко В.Між двох сил. Київ - Відень, 1919 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Г. А. П.Нові заручини і нова свадьба. Коломия, 1909 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Гоголь М.Іван Федорович Шпонька та їхня тітонька. Київ, 1929 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Горький М.Оповідання. Нью-Йорк, 1913 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Грінченко Б.Ясні зорі. Львів, 1922 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Дем'янчук І.Перекази старинного світа. Львів, 1908 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Калинець С. Т.Старий і новий год. Коломия, 1912 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Карпенко-Карий (Тобілевич) І.Безталанна. Львів, 1922 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Карпенко-Карий (Тобілевич) І.Мартин Боруля. Львів, 1921 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Котляревський І. П.Енеїда. Київ, 1948 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Коцюбинський М.В путах шайтана і інші оповідання. Львів, 1899 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Коцюбинський М.Дебют. СПб - Львів, 1911 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Кримський А.Пальмове гілля. Екзотичні поезії (1898 - 1901). Львів, 1901 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Кропивницький М. Л.Глитай або павук. Нью-Йорк, 1920 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Кропивницький М. Л.Дай серцю волю, заведе в неволю. Нью-Йорк, 1918 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Кропивницький М. Л.Доки сонце зійде, роса очі виїсть. Нью-Йорк, 1921 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Купчинський Р.Великий день. Львів, 1921 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Курцеба М.Свідки. Нью-Йорк (djvu, додано 31.07.11.)
 • Лемко І.Львів понад усе. Львів, 2007 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Луцик І. Я. (Роман Сурмач).В тій самій хаті. Львів, 1913 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Луцик І. Я.Два воїни. Коломия, 1913 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Луцик І. Я.До світла. Львів, 1912 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Маєр К. Ф.Амулет. Львів, 1913 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Марійчин Ф.Несчастная любовь. Коломия, 1910 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Мартович Л.Народна ноша. Львів - Київ, 1918 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Мирний П.Лихий попутав. Львів, 1901 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Мірбо О.Злодій. Львів - Київ, 1923 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Міфи давньої Індії. Київ, 1992 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Народний декляматор. Коломия, 1903 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Наумович І. Г.Сироти. Львів, 1922 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Наумович І.Онуфрій Грушкевич. Львів, 1902 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Нечуй-Левицький І.Микола Джеря. Київ, 1974 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Павлик М.Ребенщукова Тетяна. Відень (djvu, додано 31.07.11.)
 • Павлович А. И.Венец стихотворений. Ужгород, 1920 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Ринальдо Ринальдіні. Главний ватажко розбишаків. Перемишль, 1914 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Рідне слово. Збірка новел і оповідань українських авторів. І. Вецляр, 1920 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Ройова Х.Слуга (djvu, додано 31.07.11.)
 • Руданський С.Веселі вірші. Фрайштадт, 1918 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Руська письменність. ХІІ, 2. Твори Ізидора Воробкевича. Том другий. Львів, 1911 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Синежупанець М.Гостинці. Збірка фейлетонів. Зальцведель, 1919 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Славні пророцтва арабської цариці Михальди, котру звано також Сабою. Нью-Йорк (djvu, додано 31.07.11.)
 • Стерні. Місяшник літератури, мистецтва, науки та студентського життя. Ч. 1. Липень, 1922 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Струни. Антологія української поезії від найдавніших до нинішніх часів. Частина ІІ. Уклав Б. Лепкий. Берлін, 1922 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Сурмач Р.Міщанська доля. Перемишль, 1907 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Товстонос В. П.За друзі своя. Нью-Йорк, 1919 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Толкін Д. Р. Р.Гобіт, або Мандрівка за Імлисті гори. Київ, 1985 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Трембицький І.Іцко-сват. Скрентон, 1915 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Трембицький І.Судний день. Коломия, 1910 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Український збірник "Вечерниці". Харків, 1912 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Федькович Ю. А.Вибране. Київ, 1990 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Франко І.З вершин і низин. Збірник поетичних творів 1873 - 1893. В додатку_ Зів'яле листя й великі роковини. Київ - Ляйпціґ (djvu, додано 31.07.11.)
 • Франко І.З вершин і низин. Львів, 1893 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Франко І. Boa Constrictor. Львів, 1884 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Франс А.На білих скалах. Коломия (djvu, додано 31.07.11.)
 • Хадзопуло К.В темряві. Відень - Київ, 1920 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Чайківський А.Панич (djvu, додано 31.07.11.)
 • Чайковський А.Козацька помста. Львів, 1910 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Чіамполі Д.Сільська вчителька. Нью-Джерсі, 1914 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Чубай Г. П.Говорити, мовчати і говорити знову. Вірші. Київ, 1990 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Шульц Б.Цинамонові крамниці. Санаторій під Клепсидрою. Львів, 2004 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Яцків М.Чорні крила. Львів, 1909 (djvu, додано 31.07.11.)

Оновлення №61 - 20.08.11

0
0
До 20-ї річниці Незалежності України:

Загальна кількість томів у проекті "Літера"сягнула 5 тис.: 5067 томів, 59 Гб.


103 томи.

Джерела: elib.nplu.org, infanata.org, lnpc.com.ua (дякуємо adzja), книжки від пана В'ячеслава, odyn_1.


Мистецтво:

 • Анко.Аматорський театр. Підручник для культурно-просвітних організацій та аматорських гуртків. Львів, 1921 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Арнаутов О.Микола Коляда. Життя і творчість. Короткий нарис. Київ - Харків, 1936 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Бедученко С.Стихографика. Киев, 2000 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Борщаговський О., Йосипенко М.Шевченко і театр. 1941 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Бурачек М. Г.Великий народний художник. З 75 репродукціями художніх творів Т. Г. Шевченка. 1939 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Бурачек М. Г.Київ, 1937 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Вороний М.Театр і драма. Збірка критичних статей з обсягу театрального мистецтва і драматичної літератури. Київ, 1913 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Галлерея старинной живописи. Одесса, 1924 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Гиляров С.Новознайдений твір Кранаха в Музеї Мистецтва ВУАН. Київ, 1929 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Голубець М.Українське мистецтво. Вступ до історії. Львів, 1918 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Голубець М.Холодний. Львів, 1926 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Грінченко М.Історія української музики. Київ, 1922 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Грузинский А. С.Пересопницкое евангелие как памятник искусства эпохи Возрождения в Южной России в XVI веке. Киев, 1911 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Затонський В. П.Наші завдання в образотворчому мистецтві. Промова на поширеному пленумі Оргкомітету художників 29. ХІ. 1933 р. (pdf, додано 20.08.11.)
 • Захава Б., Міронов К.Робота режисера. Харків, 1937 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Звенигора. Збірник. Статті про фільм. Київ, 1928 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Киев. Фотоальбом репродукций ХІХ в. (pdf, додано 20.08.11.)
 • Козаченко А.Українська культура, її минувщина й сучасність. Харків, 1931 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Комашка А. М.За пролетарську гегемонію в просторовому мистецтві. Харків, 1931 (pdf, додано 20.08.11.)
 • М. Жук. Стаття Ю. Михайлова(pdf, додано 20.08.11.)
 • Макаренко Н.Памятники украинского искусства XVIII века. СПб, 1908 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Новицький О.Тарас Шевченко як маляр. Львів - Москва, 1914 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Проти формалізму, натуралізму і спрощенства в мистецтві. Київ, 1936 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Раппорт І.Робота актора. Київ, 1939 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Рулін П.Український театральний музей. Завдання й перспективи. Київ, 1927 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Савченко Я.П'ятнадцять років театру імені Ів. Франка. Київ, 1935 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Славний музика. Микола Лисенко, його життя і праця. В. Будищанець. Полтава, 1913 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Статут товариства "Український академічний хор"в Празі. Прага, 1922 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Стешенко І.Історія української драми. Том І. Київ, 1908 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Сучасне українське мистецтво. Випуск І. Група Пражської студії. Прага, 1925 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Театр ім. Марії Заньковецької, 1922 - 1932. 1933 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Українське малярство. Боровиковський. 1931 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Українське малярство. Микола Самокиша. Харків, 1930 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Українське малярство. Михайло Бойчук. Харків, 1930 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Українське мистецтво. Рік І. Львів, Жовтень, 1926 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Українське мистецтво. Рік І. Львів, Падолист, 1926 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Українське мистецтво. Рік І. Львів, Грудень 1926 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Український мистецький гурток "Спокій". Каталоґ VІ виставки, Варшава, Травень 1932 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Широцький К.Старовинне мистецтво на Україні. Київ, 1918 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Шміт Ф. І.Мистецтво старої Руси-України. Харків, 1919 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Шумицький М.Український архітектурний стиль. Київ, 1914 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Щорс. Музика опери композитора-орденоносця Б. М. Лятошинського. Текст лібретто І. А. Кочергиі М. Т. Рильського. Київ, 1938 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Ярошенко М. Його життя і творчість. Полтава, 1919 (pdf, додано 20.08.11.)


Літературознавство:

 • Боровий С.Нариси з історії єврейської книги на Україні. ІІ. Розгром. Київ, 1926 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Єфремов С.В тісних рямцях. Українська книга в 1798 - 1919 рр. Київ, 1926 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Меженко Ю.Українська книжка часів великої революції. Київ, 1928 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Перетц В. Н.Новые данные для истории старинной украинской лирики. СПб, 1907 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Ревуцький Д.Шевченко і народна пісня. Харків, 1939 (pdf, додано 20.08.11.)


Релігія і церква:

 • Васянович Г. П., Онищенко В. Д.Ноологія особистості. Львів, 2007 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Дерев'яні церкви в Україні. Торонто (pdf, додано 20.08.11.)
 • Киево-Софийский кафедральный собор. Киев, 1869 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Киевские пещеры и Киево-Печерская лавра. Киев, 1864 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Огієнко І.Свята відправа, вечірня і рання. Львів-Київ, 1922 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Сосенко К.Праджерело українського релігійного світогляду. Львів, 1923 (pdf, додано 20.08.11.)


Етнографія та фольклор:

 • Антонович В. Б.Колдовство. Документы, процессы, исследование. СПб, 1877 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Бабенко В. А.Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края. Екатеринослав, 1905 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Баранніков О. П.Українські цигани. Київ, 1931 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Боровиковский А.Женская доля по малороссийским песням. Очерк из малороссийской поэзии. СПб, 1879 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Вовк Х.Студії з української етнографії та антропології. прага, 1928 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Выставка изобразительного искусства западных областей Украины и народного творчества гуцулов. Москва, 1940 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Голубець М.Український килим. Друга виставка. Львів, 1936 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Думи кобзарські. Чернігів, 1897 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Дяченко Д.Будова села. Харків, 1924 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Етнографічний вісник. Кн. 1. Київ, 1925 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Етнографічний вісник. Кн. 3. Київ, 1926 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Етнографічний вісник. Кн. 5. Київ, 1927 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Етнографічний вісник. Кн. 7. Київ, 1928 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Етнографічний збірник. Том IV. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав В. Гнатюк. Том ІІ. Казки, байки, оповідання про історичні особи, анекдоти. Львів, 1898 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Етнографічний збірник. Том ХХХІІІ. Знадоби до української демонології. Зібрав В. Гнатюк. Т. ІІ. Випуск 1. Львів, 1912 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Етнографічний збірник. Том ХХХIV. Знадоби до української демонології. Зібрав В. Гнатюк. Т. ІІ, випуск 2. Львів, 1912 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Заглада Н.Відділ монографічного дослідження села (село Старосілля). Київ, 1930 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Кащенко А.Неволя бусурманська в українській народній поезії. Катеринослав, 1917 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Квітка К.Українські пісні про дівчину, що помандрувала з зводителем. Систематизація, уваги та нові матеріали. Київ, 1926 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Квітка К.Українські пісні про дітозгубництво. Київ, 1928 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Ковальчук Я.Свята на Україні у звичаях та забобонах. Харків - Київ, 1930 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Колесса О.Лунарно-астральний мітологічний сюжет у старинній українській колядці. Боротьба гордого молодця з чорним туром. Львів, 1930 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Маркс Н.Легенды Крыма. Выпуск первый. Москва, 1913 (Симферополь, 1990) (pdf, додано 20.08.11.)
 • Маркс Н.Легенды Крыма. Выпуск второй. Москва, 1915 (Симферополь, 1990) (pdf, додано 20.08.11.)
 • Маркс Н.Легенды Крыма. Выпуск третий. Одесса, 1917 (Симферополь, 1990) (pdf, додано 20.08.11.)
 • Народне мистецтво. Київ, 1967 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Народні мелодії з голосу Лесі Українки. Зібр. і упор. К. Квітка. Київ, 1917 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Народні пісні. Збірка. Харків, 1927 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Народное искусство Галиции и Буковины и Земский Союз в 1916-1917 гг. войны. Киев, 1919 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Песни Ворошиловграда (pdf, додано 20.08.11.)
 • Пісні перемоги. Збірник червоноармійських пісень. Упор. М. Морозта Д. Чепурний. Київ, 1936 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Прусевич А.Кустарные промыслы Подольской губернии. Гончарный промысел. Каменец-Подольский, 1916 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Ревуцький Д.Українські думи та пісні історичні. Київ, 1919 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Риженко Я.Українське шитво. Полтава, 1929 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Сборник песен буковинского народа. Сост. А. Лоначевский. Киев, 1875 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Синявський О.Про що співають кобзарі. Харків, 1912 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Сумцов Н. Ф.Г. Ф. Квитка, как этнограф. Киев, 1893 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Сумцов Н. Ф.Малюнки з життя українського народного слова. Харків, 1910 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Сумцов Н. Ф.Религиозно-мифическое значение малорусской свадьбы. Киев, 1885 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Сумцов М. Ф.Слобожане. Історично-етнографічна розвідка. Харків, 1918 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Украинское народное творчество. Альбом. Серия 2. Ковры. Полтава (pdf, додано 20.08.11.)
 • Українська народна пісня. Зібр. і упор. А. Хвиля. Київ, 1935 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Українські народні узори з Київщини, Полтавщини й Катеринославщини. Зібр. О. Кривинюк. Київ, 1928 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Українсько-руський архів. Т. Х. Матеріали до історії української пісті і вірші. ІІ. Львів, 1914 (pdf, додано 20.08.11.)
 • УНТ в Києві. Етнографічний збірник. Том IІ. Українські народні мелодії. Зібрав К. Квітка. Київ, 1922 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Франко І.Жіноча неволя в руских песнях народних. Львів, 1883 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Халанский М.Великорусские былины Киевского цикла. Варшава, 1885 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Шевченко в народній творчості. Упор. Д. Кушнаренко, П. Гонтаренко, М. Родіна. Київ, 1940 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Юрченко П. Г.Народное жилище Украины. Москва, 1941 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Яворский Ю. А.Из этнографической тетрадки 1830-х годов. Львов, 1902 (pdf, додано 20.08.11.)


Прохання до відвідувачів "Літери"

0
0
За численними скаргами, а також через несправність сервісу (попри своєчасну оплату його послуг), усі файли, які розташовувалися на файлообміннику upload.com.ua було перенесено на ifolder.ru, усі посилання поновлені. Але, оскільки проект створювався в 2009-му році у не надто сприятливих умовах, частина файлів не зберіглася локально, відтак, після видалення їх сервісом upload.com.ua, потрібно їх шукати наново.

Звертаюся до тих людей, котрі, можливо, скачували собі весь фонд "Літери", або окремі секції повністю — будь-ласка, допоможіть відновити книжки! Ось їх перелік:


Держава:

 • Дицген. Й.Філософія соціал-демократії. Збірник дрібних філософських статей. Boston, 1919 (pdf, додано 03.05.09.)


Історія:

 • Грушевський М.Про старі часи на Україні. Коротка історія України. Київ, 1919 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Киевская Русь. сборник статей под ред. В. Н. Сторожева. Том І. Москва, 1910 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Томашівський С.Українська історія. Том І. Старинні і середні віки. Львів, 1919 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Vestnik slovanske filologie a starozitnosti. Rocnik I. Praha, 1901 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Wickham Steed H. The Hapsburg Monarchy. New-York, 1913 (pdf, додано 18.05.09.)


Літературознавство:

 • Єнзен А.Тарас Шевченко. Життя українського поета. Пер. Др. І. Мандюк. Перемишль, 1921 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Збірник філологічної секції наукового товариства імені Шевченка. Том IV. О. Кониський. Тарас Шевченко-Грушівський, хроніка його життя. Том ІІ. Львів, 1901 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Збірник філологічної секції наукового товариства імені Шевченка. Том VІІІ і ІХ. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850-62. Львів, 1905 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Каталог русской и украинской литературы публичной библиотеки Чикаго. 1918 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Кузеля З.Угорський король Матвій Корвін в словянській усній словесності. Львів, 1906 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Пыпин А. Н.Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. Исторические очерки, СПб, 1906 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Україна. Науковий та літературно-публіцистичний журнал. Рік 1. Том 2. Київ, 1907 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Цеглинський М.Іван Франко. Нью-Йорк, 1918 (djvu, додано 18.05.09.)
 • Dragomaniv M. Il movimento letterario ruteno in Russia e Gallizia (1798-1872). (pdf, додано 18.05.09.)


Художня література:

 • Бах А.Цар-голод. Пер. М. Залізняк. Нью-Йорк, 1918 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Карпенко-Карий (Тобілевич) І.Сава Чалий. Київ - Ляйпциг (pdf, додано 06.06.09.)
 • Коваленко Г., Бєрнзон Б.На зимові вечері. Оповідання. Львів, 1905 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Коцюбинський М.По людському. Львів, 1900 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Коцюбинський М.У грішний світ. Львів, 1903 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Лопатинський Л.Яблочникар. Львів, 1899 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Народний декляматор. Коломия, 1903 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Одинець Г.Революція на небі. 1925 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Січ. Альманах (1868-1898). Львів, 1898 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Січ. Альманах (1868-1908). Львів, 1908 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Струтинський Н.Страйк. Нью-Джерсі, 1915 (pdf, додано 06.06.09.)


Філософія:

 • Конверський А. Є.Логіка. Київ, 2004 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Мозгова Н. Г.Логіка. Навчальний посібник. Київ, 2007 (djvu, додано 04.07.09.)


Різне:

 • Народний ілюстрований календар товариства Просвіта. 1926. Річник 48. Львів, 1925 (pdf, додано 06.06.09.)Ще одне прохання. Під час перенесення книжок на ifolder.ru, напевно, були помилки. Якщо якісь посилання переплутані, не працюють, або якщо якісь книжки, відсутні у наведеному списку, все ще знаходяться на upload.com.ua — будь-ласка, напишіть про це, у "приват"або коментами до відповідних секцій.

Наперед дякую.

Видалені книжки

0
0
За особистим зверненням ТОВ «Видавничий центр "Академія"» і ТОВ «Академвидав», з фонду бібліотеки видалено наступні книжки:

 • Бойко О. Д. Історія України. Посібник. Київ, 2002
 • Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. Підручник. Київ, 2004
 • Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір, Морфонологія. Київ, 1999
 • Українська мова. Тести. 5 - 12 класи. Посібник. За ред. Н. В. Гуйванюк. Київ, 2007
 • Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Підручник. Київ, 2006

Оновлення №62 - 27.04.12

0
0
113 томів.

Джерела: archive.org, rutracker.org, infanata.com.


Держава:

 • Андрусяк Т.Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини). Львів, 1998 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Вільна спілка. Спроба української політико-соціальної програми. Збір і пояснення М. Драгоманова. Пер. з рос. (Женева, 1884) (pdf, додано 27.04.12.)
 • Десняченко Р.Покійник, якому не дають вмерти. 1946 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Дзюба І. М.Прокислі "щі"від Табачника. Галичанофобія - отруйне вістря українофобії. Дрогобич, 2010 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Мухин М.Драгоманов без маски. Львів (pdf, додано 27.04.12.)
 • Національні меншини України. Історія та сучасність. Упор. Р. Марценюк, І. Винниченко. Київ, 2006 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Український націоналізм. Антологія. Т. 1. Упор. В. Рог. Київ, 2010 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Український націоналізм. Антологія. Т. 2. Упор. В. Рог. Київ, 2011 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Шаповал М. Ю.Революційний соціалізм на Україні. Книга І. Відень, 1921 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Ukrainian voters on politics, elections and candidates. Washington, 1999 (pdf, додано 27.04.12.)


Етнографія і фольклор:

 • Dragomanov M. P. Notes on the slavic religio-ethnical legends. The dualistic creation of the world. 1961 (pdf, додано 27.04.12.)


Історія:

 • Аркас М.Історія України-Руси. Краків, 1912 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Болебрух А. Г.Нариси з історії громадської свідомості (суспільна думка України та Росії ХІ - ХІХ ст.). Дніпропетровськ, 2008 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Боляновський А.Убивство польських учених у Львові в липні 1941 року. Факти, міфи, розслідування. Львів, 2011 (djvu, додано 27.04.12.)
 • В'ятрович В. М.Друга польсько-українська війна. 1942 - 1947. Київ, 2011 (pdf, додано 27.04.12.)
 • В'ятрович В. М.Історія з грифом "Секретно". Львів, 2011 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Галичина. Етнічна історія. Тематичний збірник статей. Львів, 2008 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Гогун А.Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы. СПб, 2004 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Государство наций. Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина. Под ред. Р. Г. Суни, Т. Мартина. Москва, 2011 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Допіра Б."Сіроманці". Відділ окремого призначення. Львів, 2003 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Зайченко І. В.Проблеми української національної школи у пресі (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.). За ред. М. Д. Ярмаченка. Львів, 2002 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Залізняк Л.Україна в колі світових цивілізацій. Київ, 2006 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Історія первісного суспільства. Підручник. Станко В. Н.та ін. Київ, 1999 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Каркоць-Вовк М.Від Вороніжа до Українського Леґіону Самооборони. 2002 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Карпатська Україна (1938 - 1939). Збірник архівних документів і матеріалів. Упоряд. М. Делеган, С. Вискварко. Ужгород, 2009 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Ковальчук В.ОУН в Центральній, Південній та Східній Україні. 1941 - 1950-ті рр. Київ, 2011 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Красівський О.Східна Галичина і Польща в 1918 - 1923 рр. Проблеми взаємовідносин. Київ, 1998 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Крип'якевич І.Всесвітня історія. У 3 кн. Кн. 1. Стародавні часи. Київ, 1995 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Крип'якевич І.Всесвітня історія. У 3 кн. Кн. 2. Середньовіччя і нові часи. Київ, 1995 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Крип'якевич І.Всесвітня історія. У 3 кн. Кн. 3. Найновіші часи. Київ, 1995 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Крупник Л. О.Історія України. Формування етносів, нації, державності. Навч. посіб. Київ, 2009 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Кульчицький С.Комунізм в Україні. Перше десятиріччя (1919 - 1928). Київ, 1996 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Кучер В. І., Потильчак О. В.Україна 1941 - 1944. Трагедія народу за фасадом Священної війни. Київ, 2011 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Лаврів П. І.Історія Південно-Східної України. Київ, 1996 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Литвин М., Науменко К.Історія ЗУНР. Львів, 1995 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Литвин М., Науменко К.Сталін і Західна Україна. 1939 - 1941 рр. Київ, 2010 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Літопис УПА. Нова серія. Том 10. Життя і боротьба генерала "Тараса Чупринки" (1907 - 1950). Документи і матеріали. Київ - Торонто, 2007 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Літопис УПА. Нова серія. Том 11. Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО "Заграва", "Турів", "Богун" (серпень 1942 - грудень 1943 рр.). Київ - Торонто, 2007 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Літопис УПА. Нова серія. Том 12. Воєнна округа УПА "Буг". Документи і матеріали 1943 - 1952. Книга 1. Київ - Торонто, 2009 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Літопис УПА. Нова серія. Том 13. Воєнна округа УПА "Буг". Документи і матеріали 1943 - 1952. Книга 2. Київ - Торонто, 2009 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Літопис УПА. Нова серія. Том 14. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943 - 1945. Нові документи. Київ - Торонто, 2010 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Макарчук С. А.Етнічна історія України. Київ, 2008 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Махно В.Полный перечень объединений и соединений 3-го Рейха из граждан СССР и эмигрантов, а также из жителей Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины. 2010 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Мирский Р. Я., Найман А. Я.Знаменитые евреи Украины (pdf, додано 27.04.12.)
 • Моргун Ф. Т.Хто і де зірвав бліцкриг. Полтава, 2006 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською. Упор. В. Сергійчук. Київ, 2010 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Наймарк Н. М.Геноциди Сталіна. Київ, 2011 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Новітні міфи та фальшивки про походження українців. Збірник статей. Київ, 2008 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Окупанти без маски. Київ, 2010 (pdf, додано 27.04.12.)
 • "Особые папки"Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944 - 1948 рр. Збірник документів. Упор. Я. Дашкевич, В. Кук. Львів, 2010 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Петр Первый в Галицкой Руси. Исторические записки и заметки. Собрал О. А. Мончаловский. Львов, 1903 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Посівнич М.Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929 - 1939 роках. Львів, 2010 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Революцию назначить... Экспорт революции в операциях советских спецслужб. В. С. Сидак, В. А. Козенюк. Киев, 2004 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Репатріація чи депортація. Переселення українців з Польщі до УРСР. Збірник документів. За ред. Є. Місила. Львів, 2007 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Роман Шухевич. З минулого в Сучасне. Збірник статей. Упор. Б. Гордасевич. Львів, 2011 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 7. Харьков, 1894 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 16. Харьков, 1905 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Сергійчук В.Етнічні межі і державний кордон України. Київ, 2008 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Сергійчук В.Український Крим. Київ, 2001 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Сергійчук В.Українські державники. Симон Петлюра. Київ, 2009 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Смолій В., Степанков В.Українська національна революція XVII ст. (1648 - 1676 рр.). Київ, 2009 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Спомини чотового Островерха. Хроніка тактичних відтинків УПА. "Лемко"і "Маківка" 1944 - 1948. Мюнхен, 1953 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Яворницький Д. І.Історія запорізьких козаків у трьох томах. Том перший. Львів, 1990 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Яворницький Д. І.Історія запорізьких козаків у трьох томах. Том другий. Львів, 1991 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Яворницький Д. І.Історія запорізьких козаків у трьох томах. Том третій. Львів, 1992 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Babi Jar. Die Schlucht "mit 33.771 ermordeten Juden". 1992 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Malet M. Nestor Makhno in the Russian Civil war. London, 1982 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Peters V. Nestor Makhno. The life of an anarchist. Winnipeg, 1970 (djvu, додано 27.04.12.)


Літературознавство:

 • Архів Розстріляного Відродження. Матеріали архівно-слідчих справ українських письменників 1920 - 1930-х років. Упор. О. Ушкалов, Л. Ушкалов. Київ, 2010 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Білецький Л."Марьяна Черниця"Т. Шевченка (pdf, додано 27.04.12.)
 • Дорошенко В.Шевченкова подорож по Волині 1846 року (pdf, додано 27.04.12.)
 • Рулін П.Рання українська драма (pdf, додано 27.04.12.)
 • Характеристики українських письменників. І. Крушельницький А.Іван Франко (поезія). Коломия (pdf, додано 27.04.12.)


Мовознавство:

 • Лозинський Р. М.Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний погляд). Львів, 2008 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Масенко Л. Т.Суржик. Між мовою і язиком. Київ, 2011 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. За ред. Ю. Бестерс-Дільґер. Київ, 2010 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Сумцов Н.Записка по вопросу о цензуре книг на малорусском языке. 1905 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Українська граматика. Стоцкий, Ґартнер. Вінніпеґ, 1919 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Фаріон І.Мова - краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови в ХІ - середині ХІХ ст. Львів, 2010 (djvu, додано 27.04.12.)


Словники:

 • Словарь російсько-український. Зібр. і впор. М. Уманецьі А. Спілка. Берлін, 1924 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Словарь української мови. Украинско-русский словарь. А-Н. Грінченко Б.Берлін, 1924 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Словарь української мови. Украинско-русский словарь. О-Я. Грінченко Б.Берлін, 1924 (pdf, додано 27.04.12.)


Релігія і церква:

 • Боцюрків Б.Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939 - 1950). Львів, 288 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Бухарєва І. В., Даниленко В. М., Окіпнюк В. М., Преловська І. М.Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церква (1921 - 1939). Київ, 2011 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Даниленко С. Т.Униаты. Москва, 1972 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Серафима (ігуменя). Історія Києво-Печерської лаври. Історико-богосл. дослідж. Київ, 2001 (djvu, додано 27.04.12.)


Художня література:

 • Васильченко С.Талант. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Вовчок М.Від себе не втечеш. Коломия (pdf, додано 27.04.12.)
 • Вовчок М.Інститутка. Коломия (pdf, додано 27.04.12.)
 • Вовчок М.Не до пари. Панська воля. Максим Грімач. Отець Андрій. Два сини. Данило Гурч. Свекруха. Народні оповідання. Коломия (pdf, додано 27.04.12.)
 • Вовчок М.Сон. Одарка. Чари. Ледащиця. Народні оповідання. Коломия (pdf, додано 27.04.12.)
 • Вовчок М.Твори. Том І. Життєпис і життєписні матеріали. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Вовчок М.Твори. Том ІІ. Народні оповідання. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Вовчок М.Твори. Том ІІІ. Народні оповідання. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Карпенко-Карий (Тобілевич) І.Бурлака (Чабан). Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Карпенко-Карий (Тобілевич) І.Житєйське море. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Карпенко-Карий (Тобілевич) І.Суєта. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Карпенко-Карий (Тобілевич) І.Хазяїн. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Кобилянська О.Некультурна. Коломия (pdf, додано 27.04.12.)
 • Кониський О.В гостях добре, а дома ліпше. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Кропивницький М.По ревізії. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Леся Українка. Адвокат Мартіян. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Леся Українка. Камінний господар. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Леся Українка. Кассандра. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Леся Українка. Орґія. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Нечуй-Левицький І.Пропащі. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Пророцтва арабської цариці Михальди, котру звано також Сабою. Перемишль (pdf, додано 27.04.12.)
 • Руданський С.Співомовки. Вінніпеґ, Ман (pdf, додано 27.04.12.)
 • Федькович Ю.Довбуш, або громовий топір і знахарський крест. Київ - Ляйпціґ (pdf, додано 27.04.12.)
 • Франко І.Для домашнього огнища. Вінніпеґ, 1920 (pdf, додано 27.04.12.)


Різне:

 • Зимельс Ю. Л.Пещера озерная. Серия Кадастр пещер Тернопольщины. Тернополь, 2009 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Зімельс Ю. Л.Печера кришталева. Тернопіль, 2008 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Радевич-Винницький Я.Етикет і культура спілкування. Львів, 2001 (djvu, додано 27.04.12.)